Komentāri
Pedagogi no citām skolām dodas uz Cēsu Jauno skolu, lai mācītos tās īpašo pieeju

Nākamajā gadā Cēsu Jaunā skola uzsāks savu piekto mācību gadu. Šā gada 1. septembrī mācības uzsāks vairāk nekā 100 skolēnu, kas ir liels sasniegums, jo pirmajā gadā mācības skolā uzsāka vien 9 bērni. Skola ir bijusi laba motivācija 36 ģimenēm pārcelties un vēl vairākām ģimenēm domāt par dzīvi Cēsīs. Uz jautājumu, ar ko no citām skolām atšķiras Cēsu Jaunā sākumskola, skolas vadītāja Dana Narvaiša atbild: ”Mēs dzīvojam!”

Zināšanas ir manta, mācības šīs mantas atslēga.” /Reinis Kaudzīte/

Konkrētu metodiku ir grūti nosaukt, jo pieeja ir jāpielāgo tā brīža bērniem, klasei, skolotājiem, vecākiem, pieejamajiem laika un finanšu resursiem, tāpēc risinājumi un pieeja katrā situācijā var atšķirties. ”Kā jau dzīvē!” – saka Dana.

Šo gadu laikā Dana ir sapratusi, ka pieejas katrā situācijā atšķiras, taču pamatprincipi paliek vienoti. Skolai augot, rodas vajadzība šos pamatprincipus nodot jaunajiem kolēģiem un jaunajām ģimenēm, tāpēc tika uzsākts darbs pie vadlīniju rakstīšanas. Pirmās vadlīnijas jau izmēģinātas. Tās tiešām palīdz ievērot vienotus principus, ļauj būt ”uz vienas lapas” un tajā pašā laikā katram ir iespēja rast savu unikālo risinājumu.

Skoliņa:

Pēdējo divu gadu laikā Jauno skolu ik mēnesi apciemo pedagogu kolektīvi, lai gūtu iedvesmu, idejas un mācītos no pieredzes. Dana Narvaiša redz, ka vadlīnijas varētu būt noderīgs rīks arī citām skolām. ”Ierobežoto cilvēkresursu dēļ nevaram uzņemt biežāk un vairāk ciemiņu. Kā arī ļoti gribētos iedot ne vien iedvesmu, bet arī atbalsta resursu, lai, atgriežoties savā vidē, vieglāk uzsākt citādāku pieeju”.

Konkursā ”Labās gribas uzņēmējs” Dana piedalījās ar projektu ”Iepazīsti bērnu”. Projekta ideja bija vienkārša – apmācības vecākiem kā pamanīt, iepazīt un saprast bērnu. Šobrīd mērķauditorija ir paplašinājusies – Dana cer sasniegt nevien vecākus, bet arī skolotājus un skolu vadību.

”Lai gan mums ir ļoti liels prieks un pateicība visām ģimenēm par drosmi pārcelties uz Cēsīm izglītības dēļ, tomēr joprojām ikdienā sasniedzam tikai mazu daļu Latvijas ģimeņu un bērnu. Mēs ļoti priecātos, ja mūsu pieredze un šī vadlīniju pieeja ļautu atbalstīt skolas un ģimenes, kuru prioritāte ir bērns, arī citās Latvijas vietās,” stāsta Dana.

Lasi vēl