Pēc traģiskā ugunsgrēka Londonā arī Latvijā pastiprināti pārbaudīs daudzdzīvokļu mājas

2 komentāri
Pēc traģiskā ugunsgrēka Londonā arī Latvijā pastiprināti pārbaudīs daudzdzīvokļu mājas
Pārbaudes tiks veiktas, ņemot vērā jūnijā Londonā notikušo ugunsgrēku daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (Ieva Čīka / LETA)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izlases kārtībā plāno organizēt ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu mājās, informēja VUGD.

Pārbaudes tiks veiktas, ņemot vērā jūnijā Londonā notikušo ugunsgrēku daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

Latvijā ik gadu vidēji aptuveni 1400 ugunsgrēku izceļas tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās un dzīvokļos, kur visbiežāk degšana konstatēta virtuvēs, dzīvojamās telpās vai guļamistabās, ēku kāpņu telpās, kā arī dūmvados vai atkritumu tvertnēs. VUGD atgādina, ka dzīvojamo māju īpašniekiem ir ne tikai jārūpējas par sava īpašuma ugunsdrošību, bet arī par to, lai koplietošanas telpās esošās ugunsaizsardzības sistēmas būtu darba kārtībā.

Lai pārbaudītu ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī, ņemot vērā traģisko ugunsgrēku Londonā un Latvijā notikušos ugunsgrēkus daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, VUGD izlases kārtībā visā Latvijā līdz 15. septembrim veiks ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.

Rīgas pilsētā tiks pārbaudītas 12 stāvu un augstākas daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Toties pārējās republikas pilsētās – Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī – sešu un vairāk stāvu ēkas. Savukārt novados – izlases kārtībā ugunsdrošības pārbaudes tiks veiktas trīs stāvu un vairāk stāvu ēkās.

Ugunsdrošības pārbaužu laikā izlases kārtībā tiks apzinātas tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurām veikta siltināšana. Tāpat ugunsdrošības pārbaužu laikā tiks pievērsta uzmanība tam, vai iedzīvotāji ir iepazīstināti ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ugunsdrošības instrukciju, un ēkas ugunsaizsardzības sistēmu darbspējai un evakuācijas ceļu atbilstībai, piemēram, vai gaiteņos un kāpņu telpās nav novietoti materiāli un priekšmeti, vai durvis uz kāpņu telpām ir brīvi atveramas un tās ir aprīkotas ar pašaizvēršanas mehānismiem, atklāto zonu uz dūmaizsargātām kāpņu telpām iestiklošanai un tamlīdzīgi.

Uguns liesmas Londonā izposta daudzdzīvokļu māju

VUGD aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekus brīvprātīgi pieteikt ugunsdrošības pārbaužu veikšanu to apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.

Informāciju par ugunsdrošības pārbaužu veikšanu var nosūtīt attiecīgajā teritorijā esošajai VUGD struktūrvienībai vai arī VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldei.

2 komentāri