Patriotisms aug! Vairums iedzīvotāju būtu gatavi aizstāvēt Latviju no ienaidniekiem

21 komentārs
Patriotisms aug! Vairums iedzīvotāju būtu gatavi aizstāvēt Latviju no ienaidniekiem
Foto: F64

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas priekšvakarā veiktais pētījums liecina, ka nepieciešamības gadījumā vairākums iedzīvotāju – 60% no aptaujātajiem – būtu gatavi aizstāvēt Latviju no ienaidniekiem, piemēram, ārvalstu iebrucējiem. To nedarītu 28%, bet 12% aptaujāto nebija konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Kopumā 74% DNB barometra aptaujāto mūsu valsts iedzīvotāju sevi uzskata par Latvijas patriotiem – tā domā 82% cilvēku, kuriem sarunu valoda ģimenē ir latviešu, un 62%, kas ģimenē runā krievu valodā. Jāpiebilst, ka salīdzinājumā ar 2014. gadu patriotu skaits kopumā palielinājies – par 7%.

Komentējot šos datus, Sabiedriskās politikas centra Providus pētnieks Valts Kalniņš norāda: “74% aptaujāto sevi uzskata par Latvijas patriotiem, lai ko tas katram arī nozīmētu – pieķeršanos Satversmes principiem, mīlestību uz latviskām tradīcijām, prieku par Latvijas ainavām vai ko citu. Kaut gan ne katrs patriots ir gatavs aizstāvēt Latviju no ienaidniekiem – to darītu 60%. Iedzīvotājiem Latvija ir tāds vai citāds tēls, kas pavisam vienaldzīgus neatstāj. Patriotisma nozīmes noskaidrošana, meklējot vienojošo un pieļaujot arī atšķirīgo, varētu būt Latvijas nostiprināšanai svarīgs sabiedrības pašrefleksijas process, un 18. novembris var kalpot kā ikgadējs atgādinājums par patriotisma aktualitāti.”

Drosmīgie Latvijas karavīri:

Pētījumā arī noskaidrots, ka vairāk nekā puse – 54% aptaujāto – iedzīvotāju ir apmierināti ar dzīvi Latvijā, kamēr 42% atzinuši, ka ir neapmierināti. Salīdzinājumā ar aptauju, kas veikta pirms gada, redzams, ka iedzīvotāju apmierinātības līmenis nav nedz pasliktinājies, nedz uzlabojies.

Savukārt vaicāti, kuri ir iedzīvotājiem nozīmīgākie svētki, visbiežāk aptaujātie minēja Jauno gadu (69%) un Ziemassvētkus (64%). Salīdzinoši bieži aptaujātie atzīmējuši arī Līgo svētkus (46%) un Lieldienas (43%). Sieviešu dienu 8.martā kā nozīmīgākos svētkus norādījuši 15% aptaujāto, bet Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18. novembri – 12% aptaujāto. Tikmēr citi svētki minēti retāk.

Neskatoties uz to, ka Latvijas Republikas proklamēšanas diena 18. novembrī nav pirmajā vietā kā nozīmīgākie svētki, to svin lielākā daļa iedzīvotāju. 44% aptaujāto apmeklē publiskus pasākumus, 37% seko līdzi svētku pasākumiem masu informācijas līdzekļos, bet 24% atbildēja, ka neatkarības svētkus svin mājās. Svētkus vispār nesvinot 25% respondentu. Salīdzinot ar aptauju, kas veikta pirms gada, šogad samazinājies to cilvēku skaits, kuri 18. novembri svin mājās.

Jāpiebilst, ka aptaujātie, kuru sarunu valoda ģimenē ir latviešu (81%), daudz biežāk nekā aptaujātie, kas ģimenē runā krievu valodā (60%), piedalās 18. novembra svinībās.

Pētījumā aptaujātie tika arī lūgti nosaukt trīs cilvēkus, kurus, viņuprāt, vajadzētu godināt 18. novembra pasākumā. Visbiežāk respondenti minēja Raimondu Paulu (11%), Vairu Vīķi-Freibergu (10%), Nilu Ušakovu (9%) un Aivaru Lembergu (8%), kā arī Raimondu Vējoni (5%).

Jāsecina, ka aptaujātie, kuri ģimenē runā latviešu valodā, biežāk nekā aptaujātie, kas ģimenē runā krievu valodā, minējuši Vairu Vīķi-Freibergu (latviešu sarunvaloda: 14%, krievu sarunvaloda: 5%). Tikmēr aptaujātie, kuru sarunu valoda ģimenē ir krievu, biežāk atzīmējuši Aivaru Lembergu (latviešu sarunvaloda: 5%, krievu sarunvaloda: 12%) un Nilu Ušakovu (latviešu sarunvaloda: 2%, krievu sarunvaloda: 20%). Interesanti, ka Raimondu Paulu un Raimondu Vējoni latviešu un krievu valodā runājošie aptaujātie minējuši vienlīdz bieži.
21 komentārs