Pašvaldības un kultūra. Kā izvērtēt, vai tava mājvieta šajā jomā ir bijusi uzdevumu augstumos?

1 komentārs
Pašvaldības un kultūra. Kā izvērtēt, vai tava mājvieta šajā jomā ir bijusi uzdevumu augstumos?
Tautas deju koncerts "Deja. Sajūtas. Liepāja" Jāņa Čakstes laukumā Liepājā. (Ieva Lūka / LETA)

Likums par pašvaldībām nosaka, ka pašvaldību funkcijās ir rūpes par kultūru un kultūras vērtību saglabāšanu, kā arī tautas jaunrades attīstība, kas paredz dažādu palīdzību kultūras iestādēm un pasākumiem, kā arī atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanā.

Atsevišķi izcelta ir galvaspilsēta, kurai veltīts atsevišķs pants. Tas nosaka, ka papildus iepriekš minētajām funkcijām Rīgai pienākumi jādala ar valsti jautājumos, kas attiecas uz nozīmīgu vēstures un kultūrvēstures objektu, kā arī kultūras infrastruktūras uzturēšanu un attīstīšanu.

Pašvaldības var pašas dibināt savas kultūras iestādes pēc saviem ieskatiem un budžeta rocības, piemēram, tautas namus, kultūras namus, jaunrades centrus, sabiedriskos centrus, amatniecības centrus arī bibliotēkas, teātrus un kino.

Kopumā Latvijā ir aptuveni 4000 pašvaldību māksliniecisko kolektīvu, tā liecina Latvijas digitālajā kultūras karte. Tas, ka kāda no iepriekš minētajām iestādēm ir pašvaldības dibināta, gan nenozīmē, ka visi pakalpojumi tajās ir bezmaksas. Pašvaldības pašas lemj, vai iekasēt no apmeklētājiem kādu līdzmaksājumu vai ne.

Visas šīs jomas pašvaldības finansē no savu budžetu naudas, taču pastāv iespēja pretendēt arī uz Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējumu.

1 komentārs