Pašvaldības nedrīkst prasīt nomas maksu par kapavietu

0 Komentāru

Pašvaldības nav tiesīgas prasīt nomas maksu par kapavietu, tā paziņojusi Satversmes tiesa, kas šo jautājumu skatīja pēc tiesībsarga Jura Jansona pieprasījuma par situāciju Jūrmalā. Tiesa secinājusi, ka demokrātiskā valstī šāda prakse nav pieļaujama un ir pretlikumīga.

Maksa par vietu vienā no sešām Jūrmalas kapsētām tika ņemta pēdējos piecus gadus. Tarifs bija noteikts 83 centi pat kvadrātmetru. Par vienvietīgu kapavietu (pieci reiz divi metri) bija jāmaksā 4,15 eiro gadā, par divvietīgu – 6,64 eiro, trīsvietīgu un četrvietīgu – 8,3 un 9,96 eiro. Kopumā Jūrmalā ir noslēgti 8 500 kapavietu nomas līgumi par kopējo summu 100 000 eiro gadā, kas sedza trešdaļu no kapsētu apsaimniekošanas izmaksām.

Uzskatot, ka pieprasīt nomas maksu par kapavietas izmantošanu ir pretlikumīgi, tiesībsargs aicināja Jūrmalas domi šādu praksi pārtraukt. Bet pašvaldība nereaģēja. Tad Jansons vērsās Satversmes tiesā, kas nu viņa prasību ir apmierinājusi un Jūrmalai noteikumi jāmaina.

Zane Leite
Jūrmalas domes pārstāve

Sākot no 2019. gada, pašvaldība vairs nepiemēros maksu par kapavietas izmantošanu. Patlaban jau ir uzsākusi darbu, lai veiktu grozījumus saistošajos noteikumos, lai šī maksa vairs nebūtu jāmaksā.

Tiesā norāda, ka, regulējot ar miruša cilvēka apbedīšanu saistītus jautājumus, demokrātiskai tiesiskai valstij ir pienākums aizsargāt cilvēka cieņu arī pēc viņa nāves. Bet no vispārcilvēciskām vērtībām izriet pienākums tuviniekiem savu mirušo cilvēku apbedīt. Tur nav izvēles brīvība, ko tagad darīt.

Aldis Laviņš
Satversmes tiesas tiesnesis

Nomas līguma slēgšana ir privāttiesiska darbība ar mērķi gūt peļņu. Mēs norādījām, ka kapsētas ir publiskā lietošanā nodots pašvaldības īpašums sabiedrības vajadzībām, un tas nav savietojams ar iznomāšanu un peļņas gūšanu. Un tas neatbilst arī tam, vai tiek ievērota cilvēka cieņa.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs, nepārsūdzams un attiecināms arī uz citām 80 pašvaldībām, kur tiek ņemta maksa par kapavietas piešķiršanu vai iznomāšanu. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija jau izsūtījusi pašvaldībām brīdinošas vēstules, aicinot veikt grozījumus saistošajos noteikumos.

0 Komentāru