Pašvaldība aizliedz piecu Rīgas privāto bērnudārzu telpu ekspluatāciju

0 Komentāru
Pašvaldība aizliedz piecu Rīgas privāto bērnudārzu telpu ekspluatāciju
Ilustratīvs foto: LETA

Izvērtējot telpu atbilstību attiecīgajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem, piecām privātajām Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēm kategoriski aizliegta telpu ekspluatācija un 16 iestādēm tā nav atļauta saistībā ar nesakārtotu dokumentāciju,  informēja Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Ilze Žūka.

Žūka informēja, ka 10 iestādēm dokumentācija ir saskaņošanas procesā, piecām no tām nepieciešams izstrādāt būvprojektu, tādēļ telpu ekspluatācija ir kategoriski aizliegta.

Telpas aizliegts ekspluatēt pirmsskolas izglītības iestādei pamatskolā “Brīvā Māras skola” Bauskas ielā 145 A, privātajai pirmsskolas izglītības iestādei Saules dārzs Mežaparkā Meža prospektā 30, privātajai pirmsskolas izglītības iestādei Tomsoniņš Tomsona ielā 22-2/15, privātai pirmsskolas izglītības iestādei Ansītis un Grietiņa Merķeļa ielā 13, kā arī privātajai pirmsskolas izglītības iestādei Mazais brīnums Dignājas ielā 3 D.

Informācija par šīm iestādēm nodota arī Izglītības kvalitātes valsts dienestam ar lūgumu izskatīt to licenšu anulēšanu saistībā ar neatļautu telpu ekspluatāciju, uzsvērts būvvaldē.

Savukārt vēl sešpadsmit iestādēm telpu ekspluatācija nav atļauta, jo būvvaldes noteiktajos termiņos visa nepieciešamā dokumentācija nebija iesniegta vai būvvalde atbildi nesaņēma vispār. Šo 16 iestāžu skaitā ir piecas, kas sniegušas informāciju, ka konkrētās telpas vairs neekspluatē.

Kopš 2013. gada oktobra, kad Rīgas pilsētas būvvaldes rīcībā nonāca informācija par vairākām Rīgas privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, kas sniedza pakalpojumus neatbilstošās telpās, pašlaik no 98 bērnudārziem 72 telpas šī pakalpojuma sniegšanai ir pielāgojuši, ko apliecina saskaņotā dokumentācija, apliecināja Žūka.

Dati par visām šīm Rīgas privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, to telpu atbilstību un atļauju vai aizliegumu ekspluatēt konkrētās telpas pašlaik ir publicēti Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā sadaļās Aktualitātes un Informācija presei.

“Lai nodrošinātu Rīgas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu telpu atbilstību MK noteikumu prasībām, ir ieguldīts daudz laika un darba. Laikietilpīga ir bijusi gan datu apkopošana, gan profesionālu projektētāju informēšana par prasībām, kuras jāievēro, gan arī vairākkārtēja objektu apsekošana dabā, taču pašlaik ar gandarījumu jāsaka, ka sadarbībā ar būvvaldi 70% privāto bērnudārzu telpu pielāgošana prasībām ir nodrošināta,” uzsver būvvaldes vadītājs Inguss Vircavs.

“Nereti no pirmsskolas izglītības iestāžu vadības puses tika saņemti pārmetumi, ka patiesībā šīs MK noteikumu prasības, ko būvvalde liek ievērot, ir tikai formalitātes. Tomēr oponējot jāsaka, ka aiz katras prasības ir virkne darbību, kas jāveic, lai nodrošinātu bērnu ērtības un drošību. Piemēram, ugunsdrošības pasākumu aprakstā ir jāparedz evakuācijas iespējas, Veselības inspekcijas atzinumā, ka dokumentācija ir izstrādāta, ievērojot Veselības inspekcijas prasības, savukārt būvkonstrukciju tehniskās apsekošanas atzinumā, ka konstrukciju nestspēja un noturība ir atbilstoša,” skaidro Vircavs.

Būvvalde jau iepriekš informēja, ka, pildot ikdienas funkcijas, būvvaldes būvinspektoriem vairākkārt nācies saskarties ar situācijām, kur valsts licenci saņēmušas privātās pirmsskolas izglītības iestādes sniedz pakalpojumus telpās, kuru lietošanas mērķis nav paredzēts šādu darbību veikšanai, vai ēkās, kuras vispār nav nodotas ekspluatācijā.

Kopš 2014. gada janvāra ir stājušies spēkā MK noteikumi “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, kas ir vienoti visā valstī. Šajos noteikumos ir noteiktas specifiskas prasības, piemēram, attiecībā uz guļamtelpu un grupas telpu izmēriem, kas jāparedz katram audzēknim, nepieciešamība nodrošināt rotaļu un sporta zonas, ievērot vides pieejamības prasības personām ar īpašām vajadzībām un citas prasības.

Būvvaldei, uzsākot savā rīcībā esošo datu apkopošanu, 98 privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm tika nosūtītas vēstules ar lūgumu sniegt informāciju par telpu funkcijas atbilstību pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanai, informēja Žūka. No saņemtajām atbildēm nācies secināt, ka lielākā daļa šo iestāžu savu darbību veica telpās, kurās MK noteiktās prasības netika ievērotas – bērnudārzi bija ierīkoti biroju un fabrikas telpās vai pat noliktavās.

Lielai daļai šo iestāžu bija nepieciešams veikt vien minimālus uzlabojumus un vienkāršotā kārtībā saskaņot dokumentāciju būvvaldē. Ņemot vērā to, ka šo telpu pielāgošana neradīja apdraudējumu audzēkņiem, un lielo audzēkņu skaitu, šo iestāžu darbība dokumentācijas saskaņošanas laikā netika apturēta. Tomēr piecās adresēs telpu pielāgošanai un funkcijas maiņai bija nepieciešams izstrādāt būvprojektu. Visām šīm iestādēm būvvalde vairakkārt ir norādījusi, ka telpu ekspluatācija un bērnu atrašanās šajās ēkās ir kategoriski aizliegta līdz to nodošanai ekspluatācijā.

Diemžēl iestāžu vadība būvvaldes norādījumus nevēlas sadzirdēt, tādēļ būvvalde Izglītības kvalitātes valsts dienestam ir nosūtījusi informāciju par konkrētajām pirmsskolas izglītības iestādēm ar lūgumu izskatīt iespēju anulēt tām izsniegtās licences, uzsvēra Žūka.

0 Komentāru