Pastāv aizdomas par nevakcinēto personu darba nespējas lapu pamatotību

1 komentārs

Pastāv aizdomas, ka daļa nevakcinēto cilvēku, lai izvairītos no atstādināšanas no darba pienākumu pildīšanas, meklē iespējas iegūt slimības lapu un pagarināt to maksimāli ilgi – līdz pat pusgadam. Veselības inspekcija jau sākusi vairāku šādu darba nespējas lapu pamatotības izvērtēšanu, vēsta TV3 Ziņas.

Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas netipiski daudz darbinieku pēkšņi paņēmuši darba nespējas lapas. Šādas indikācijas no uzņēmējiem dažādās nozarēs saņēmusi Latvijas Darba devēju konfederācija. Ir aizdomas, ka ar ilgstošo darbnespējas lapu paņemšanu pret Covid-19 nevakcinētie vēlas izvairīties no aizsūtīšanas neapmaksātā dīkstāvē. Rezultātā tiem, kas darbu turpina, un tie ir vakcinētie, nesamērīgi palielinoties darba slodze.

Jānis Pumpiņš
Latvijas Darba devēju konfederācijas darba tiesību eksperts

Tas attiecīgi uzreiz darba devējiem uzliek papildu finansiālo slogu, jo veidojas virsstundas un trūkst darbinieku, kas var izpildīt visus vajadzīgos pienākumus. Darba likums ir diezgan neelastīgs šajā jautājumā, virsstundas ir jāapmaksā 100% apmērā, un darba devējam tas ir liels slogs.”

Latvijas Ģimenes ārstu asociācijā gan noraida minējumus, ka ārsti nepamatoti izsniegtu slimības lapas nevakcinētajiem.

Sarmīte Veide
Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas vadītāja

“Nē, mums tā nav bijis! Nevaru jums neko komentēt. Es domāju, ka katrs dakteris strādā godprātīgi. Ja ir pamatots, tad arī to darba nespējas lapu dod.”

Taču lūgumus izvērtēt pamatotību, piešķirot darba nespējas lapu, saņem Veselības inspekcija. Vairākiem darba devējiem radušās aizdomas, ka pārāk liels skaits strādājošo pēkšņi, teju vienlaikus, paņēmuši darba nespējas lapas, piemēram, vienā gadījumā 11, otrā gadījumā 13 darbinieku.

Elīna Ermansone
Veselības inspekcijas pārstāve

”Darba devēji to saista ar darbiniekam izteiktu brīdinājumu par vakcinācijas nepieciešamību. Šobrīd Veselības inspekcija saņem vairāk iesniegumu sakarā ar darbnespējas lapu pamatotību. Ņemot vērā iesniegumu skaitu, pagarinās to izskatīšanas laiks. Ja tiek konstatēti pārkāpumi darbnespējas lapu izsniegšanas kārtībā, ārstu var saukt pie administratīvās atbildības. To lapu anulē, un personai ir neattaisnots darba kavējums.”

Šo darbnespējas lapu pamatotības piešķiršanas izvērtējams ir vēl tik procesā. Sociālajos tīklos rodamas aizdomas, ka šādi izvairīšanos no vakcinācijas izmanto arī daļa mediķu un bērnudārza audzinātāju. Lai līdz tam nenonāktu arī citās nozarēs, pēc būtības loma ir darbinieku arodbiedrībām. Piemēram, Sakaru darbinieku arodbiedrība, kas pārstāv pasta un loģistikas nozarē strādājošos, ar iekšējo, skaidrojošo komunikāciju veicina cilvēku izvēli par labu vakcinācijai, mazina to bailes.

Irēna Liepiņa
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības vadītāja

“Lai visi kolēģi būtu ierindā, lai būtu jūtams kolēģa plecs, justos droši. Lai tiem darbiniekiem, kas strādā, nebūtu jāiznes slodze par diviem, trim un vēl vairāk darbiniekiem. Ir svarīgi, lai ikviens būtu darbā, pretējā gadījumā mums kā arodbiedrībai ir jāuzstāj uz piemaksu par intensitāti, piemaksas par darbu klātienē Covid-19 apstākļos.”

Ja darba devējs ir informējis darbinieku, ka pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas sertifikāts, darbinieka pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas. Ja darbinieks vakcināciju nav pabeidzis noteiktajā termiņā, publiskajā sektorā līdz 15. novembrim, darba devējs drīkst strādājošo atstādināt no darba vai amata pienākumu veikšanas bez algas saglabāšanas.

1 komentārs