Pareizticīgo baznīcas Metropolīts aicina aizlūgt par Latvijas pasargāšanu no Covid-19

1 komentārs
Pareizticīgo baznīcas Metropolīts aicina aizlūgt par Latvijas pasargāšanu no Covid-19
EDIJS PĀLENS, LETA

Latvijas Pareizticīgo baznīcas metropolīts Aleksandrs aicina garīdzniekus un ticīgos aizlūgt par Latvijas pasargāšanu no Covid-19, liecina paziņojums Pareizticīgās baznīcas mājaslapā.

Viņš norādījis, ka šajās dienās Latvijas Pareizticīgā baznīca kopā ar visu Latvijas tautu pārdzīvo bīstamo Covid-19 epidēmijas izplatības iespējamības laiku.

Sakarā ar to viņš aicina ikvienu pastiprināt visu kopīgās lūgšanas par Pareizticīgo baznīcas, visas Dieva tautas, visu Latvijas iedzīvotāju un ikviena pasargāšanu no postošās sērgas, par mūsu grēku piedošanu un mūsu visu apžēlošanu, par miera, garīga prieka un miesas veselību dāvāšanu mums visiem.

“Mēs ticam, ka Pestītāja apsolījums piepildīsies arī mums grēcīgajiem, kuri šodien lūdz un meklē Dieva žēlastību,” minējis metropolīts Aleksandrs.

Viņaprāt, šobrīd jo īpaši nepieciešams stingri ievērot baznīcas disciplīnu, kārtību, pilnīgu savstarpēju sapratni, savstarpēju cieņu, pacietību un brālīgu kristīgu attieksmi vienam pret otru. “Ticīgu kristiešu vidū, īpaši tagad, nedrīkst mājot nosodīšana, skaudība, tenkas un aprunāšana, bet lai mūsu vidū valda Dieva noteiktais miers un savstarpēja sapratne,” uzsvēris garīdznieks.

Viņš pauda, ka svētī visus uzticamos Pareizticīgo baznīcas bērnus un aicina viņus lūgties no sirds, kā arī nevienu dienu neizlaist noteikto lūgšanu kārtību – veikt Jēzus lūgšanu, no sirds lasīt lūgšanu kanonu Vissvētajai Dievadzemdētājai “Daudzu kārdinājumu saistīts”, kanonu “Par postošas sērgas pārtraukšanu” un citas lūgšanas.

Tāpat viņš akcentēja, ka, parādoties pirmajiem saslimšanas simptomiem, ikvienam nepieciešams vērsties pie ārsta.

“Ticīgie ļaudis, mums ir ciešs pamats mūsu paļāvībai uz visspēcīgo Dieva palīdzību. Tādēļ mēs nedrīkstam nodoties panikai, nomāktībai un izmisumam. Mums vienmēr jātic, jācer un jāpaliek optimistiem. Cieši ticēsim – un nāks visspēcīgā Dieva palīdzība,” mudinājis metropolīts Aleksandrs.

Viņš aicināja ticīgos cerēt un ticēt, ka Dievs neatstās savas baznīcas un ikviena lūgšanas neatbildētas un pasargās cilvēkus no visām slimībām, nelaimēm un uzbrukumiem.