Par nēģu nelikumīgu zveju piespriež piespiedu darbu un valstij piedzen 3480 eiro

Pievienot komentāru
Par nēģu nelikumīgu zveju piespriež piespiedu darbu un valstij piedzen 3480 eiro
VLADISLAVS PROŠKINS/F64

Kurzemes rajona tiesa pagājušajā nedēļā piesprieda 80 stundu piespiedu darbu un nolēma piedzīt 3480 eiro kompensāciju no vīrieša, kuru Dabas aizsardzības pārvaldes (DAB) vides valsts inspektori šogad maija sākumā Pāces upē pieķēra upes nēģu nelegālā zvejā, informēja DAP.

Kontrolē dabas liegumā 7. maijā inspektors pamanīja, ka kāda persona Pāces upē nelikumīgi iegūst nēģus. Aizturot pārkāpēju, tas izmeta maisu ar nēģiem un aizmuka. Kopumā vīrietis bija noķēris 87 upes nēģus.

Upes nēģis ir ierobežoti izmantojama īpaši aizsargājama ūdensdzīvnieku suga, kuras ieguve Pāces upē ir aizliegta. Turklāt nodarījums tika pastrādāts laikā, kad dabā norisinās nēģu nārsts, atgādina DAP. Nārstojošu upes nēģu ieguve ne tikai samazina iznērsto ikru skaitu, bet arī cilvēku pārvietošanās ar kājām pa nārsta vietām bojā apaugļotos ikrus.

Izskatot krimināllietu, Kurzemes rajona tiesa secināja, ka pieķertais vietējais iedzīvotājs ir pārkāpis Sugu un biotopu aizsardzības likumu un bez atļaujas, lieguma periodā ieguvis ūdensdzīvniekus, turklāt to darījis īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kas ir Krimināllikumā minēts pārkāpums.

Par šo nodarījumu tiesa viņam piesprieda 80 stundu piespiedu darbu, uz gandrīz 3,5 gadiem atņēma autovadītāja apliecību, kā arī lēma piedzīt 3480 eiro kompensāciju par valstij nodarītajiem zaudējumiem.

DAP Kurzemes reģionālās administrācijas vadītāja Dace Sāmīte atzīmē, ka pārkāpumu atklāšana, kas saistīta ar nelikumīgu zivju ieguvi, ir sarežģīta un laikietilpīga, tāpēc šajā gadījumā ir gandarījums, ka lieta operatīvi tikusi virzīta gan valsts policijā, gan tiesā un tās izskatīšana nav ieilgusi uz vairākiem gadiem.

Upes nēģis ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama suga. Latvijā tai ir īpaši aizsargājamas ierobežoti izmantojamas sugas statuss. Šī apaļmutnieku suga vairāk apdraudēta ir Baltijas jūras dienvidu un dienvidrietumu daļā. Mazāk apdraudētas ir jūras ziemeļu daļas populācijas, tāpēc tādās valstīs, piemēram, Latvijā, Zviedrijā, Somijā, joprojām upes nēģus var zvejot.

Lasi vēl: Ārkārtas situācijas laikā palielinājusies maluzvejnieku aktivitāte un nelegālo makšķernieku skaits