Par jauno Rīgas brīvostas pārvaldnieku vienbalsīgi apstiprināts Ansis Zeltiņš

Komentāri
Par jauno Rīgas brīvostas pārvaldnieku vienbalsīgi apstiprināts Ansis Zeltiņš
Agnese Gulbe / LETA

Trešdien, 28. jūnijā, Rīgas brīvostas pārvaldnieka amatā vienbalsīgi apstiprināts AS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) padomes priekšsēdētājs Ansis Zeltiņš, informē Rīgas brīvostas pārvalde.

Zeltiņa kandidatūru apstiprināšanai Rīgas brīvostas valdē virzīja Rīgas brīvostas pārvaldnieka amata pretendentu atlases un izvērtēšanas komisija, kas vairākās kārtās saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu izvērtēja 24 pretendentus. Lai Zeltiņš varētu stāties amatā, vēl ir jāsaņem satiksmes ministra Ulda Auguļa (ZZS) saskaņojums.

Atbilstoši likumā “Par ostām” noteiktajai kārtībai pēc satiksmes ministra saskaņojuma tiks sasaukta vēl viena Rīgas brīvostas valdes sēde, kurā tiks pieņemts galalēmums par Zeltiņa iecelšanu Rīgas brīvostas pārvaldnieka amatā.

Zeltiņš ir dzimis 1975. gadā, ieguvis profesionālo bakalaura/maģistra grādu jūras transportā Latvijas Jūras akadēmijā, kā arī maģistra grādu biznesa vadībā Salfordas Universitātē, Lielbritānijā. Zeltiņa profesionālā pieredze saistīta gan ar kuģniecības nozari (kapteiņa palīgs uz “Aframax” tipa kravas kuģiem), gan vadošos amatos privātajā un publiskajā sektorā transporta un loģistikas jomā.

Pašlaik Zeltiņš ieņem LDz padomes priekšsēdētāja amatu, ir SIA “Rīgas brīvostas flote” direktors un valdes loceklis, kā arī VAS “Latvijas Jūras administrācija” valdes priekšsēdētāja padomnieks. Pirms tam bijis transporta nozares atašejs Eiropas Savienībā, vadījis VAS “Latvijas Jūras administrācija”, kā arī strādājis vadošos amatos vairākos privātos ar transporta un loģistikas nozari saistītos uzņēmumos.

Saskaņā ar apstiprināto nolikumu atklāts konkurss tika organizēts trīs kārtās – pirmajā kārtā tika vērtēta pretendenta atbilstība vispārīgajiem kritērijiem, otrajā – pretendenta specifiskās, ar nozari saistītās zināšanas un kompetences, savukārt trešajā atlases kārtā notika pretendentu klātienes intervijas.

Nolikums paredzēja, ka pretendentam nepieciešama augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība vadībzinātnēs, finansēs, ekonomikā vai inženierzinātnē, savukārt izglītība, kas saistīta ar transporta nozari (ostu pārvaldība, transports un loģistika) vai jūrniecību (navigācija, kuģu vadība), tika uzskatīta par priekšrocību. Tāpat bija nepieciešama vismaz piecu gadu profesionālā pieredze vadošos amatos liela mēroga kapitālsabiedrībās vai publiskā sektora iestādēs vai organizācijās. Pretendentam tika noteiktas arī augstas prasības valodu zināšanām – gan valsts valodas augstākajā līmenī, gan vismaz angļu un krievu valodas prasmes.

Attiecībā uz pretendenta specifiskajām, ar nozari saistītajām zināšanām un kompetencēm, tika pieprasīta dziļa izpratne par ostu darbību un reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, pieredze stratēģiskās attīstības vadības, finanšu un plānošanas jautājumos, starptautiskas sadarbības pieredze, kas pretendentam būs jāpamato rakstveidā, kā arī nevainojama reputācija.

Rīgas brīvostas pārvaldnieka amats kļuva vakants pēc tam, kad to šā gada 10. martā pēc paša vēlēšanās pameta Leonīds Loginovs, kurš Rīgas brīvostu vadīja kopš 1998. gada.

Lasi vēl