Pagarina atbalsta sniegšanas termiņu Covid-19 ietekmētajām organizācijām to ilgtspējas nodrošināšanai

1 komentārs
Pagarina atbalsta sniegšanas termiņu Covid-19 ietekmētajām organizācijām to ilgtspējas nodrošināšanai
Fasāžu rekonstrukcija. Krišjāņa Valdemāra iela 11.a, Rīga, Kultūras ministrijas ēkas fasāde (PUBLICITĀTES)

Valdība šodien līdz šā gada 31. decembrim pagarināja atbalsta sniegšanas termiņu Covid-19 ietekmētajām organizācijām to ilgtspējas nodrošināšanai.

Kultūras ministrijas (KM) sagatavotajā rīkojuma projektā norādīts, ka saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 18. jūnija rīkojumu Valsts kultūrkapitāla fondam (VKKF) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tika piešķirti 4,7 miljoni eiro, tostarp 2,4 miljoni mērķprogrammas “Covid-19 ietekmēto institūciju ilgtspēja” īstenošanai no šā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari.

KM atzīmēja, ka VKKF 3. augustā sāka pieteikumu pieņemšanu un patlaban ir noticis pirmā posma izvērtējums, un līdz 21. oktobrim turpinājās pieteikumu pieņemšana. Pēc KM paustā, ņemot vērā, ka VKKF ekspertiem un darbiniekiem nav pietiekamas kompetences, lai mērķprogrammas ietvaros nodrošinātu saimnieciskās darbības un grāmatvedības dokumentu izvērtējumu, no programmas līdzekļiem iepirkuma kārtībā piesaistīja vērtētāju par kopējo līguma summu 36 299 eiro apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Mērķprogrammas konkursa pirmajā posmā līdz 20.augustam tika saņemti 118 pieteikumi, no kuriem atbalstu saņēma 70 par kopējo summu 320 958 eiro.

KM uzsvēra, ka programmas mērķis ir atbalstīt komersantus, biedrības un nodibinājumus, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota valstī noteikto Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ, daļēji kompensējot organizācijām radošos kārtējos izdevumus, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību.

Mērķprogrammā atbalstu var saņemt tikai tās organizācijas, kurām nav nodokļu parādu, kuru kalendārā mēneša vidējo ieņēmumu samazinājums, salīdzinot ar vidējiem kalendārā mēneša ieņēmumiem 2019. gadā, ir vismaz 30% apmērā un kuras savu darbību ir reģistrējušas atbilstoši NACE klasifikācijas kodam 59, 68.20, 74.90, 77.39, 90, 91 un 93.29.

Tāpat KM vērsa uzmanību, ka MK rīkojuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā norādīts, ka finansējums tiek piešķirts par sešu mēnešu laika periodu no ārkārtējās situācijas sākuma līdz 30. septembrim. KM akcentēja, ka valdības 9. jūnija noteikumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai vēl joprojām skar dažādu kultūras iestāžu darbību un, palielinoties Covid-19 infekcijas izplatībai, nepieciešams noteikt, ka programmas atbalsts Covid-19 ietekmētajām organizācijām to ilgtspējas nodrošināšanai piešķirams līdz 31.decembrim.

Plānots, ka VKKF precizēs mērķprogrammas nolikumu, nosakot, ka atbalsts organizācijām no 1. oktobra līdz 31. decembrim piešķirams kā grants 2020. gadā, ievērojot komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumus, un 2021. gada sākumā atbalstu saņēmušajām organizācijām būs jāiesniedz atskaites par piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši mērķim, ko vērtēs VKKF iepirkumā izvēlētais vērtētājs.

KM akcentēja, ka atbalsta apmērs no 1. oktobra līdz 31. decembrim tiks noteikts tādā pašā apmērā kā piešķirtajam atbalstam par periodu no 1. jūlija līdz 30. septembrim, saglabājot nosacījumu, ka atbalsta apmērs vienam mēnesim nevar būt lielāks par 5000 eiro. KM skaidroja, ja pieejamais kopējais finansējums periodam no 1. oktobra līdz 31. decembrim nebūs pietiekams, tas tiks proporcionāli samazināts visiem atbalsta saņēmējiem šim posmam.

Lai saņemtu atbalstu, Covid-19 krīzes ietekmētajai organizācijai VKKF būs jāiesniedz apliecinājums, ka tās darbība ir ietekmēta Covid-19 dēļ un tai nepieciešams atbalsts.