Padoms visiem svinētājiem! Ziemassvētkos bērnus nevajadzētu atstāt bez uzraudzības

Pievienot komentāru
Padoms visiem svinētājiem! Ziemassvētkos bērnus nevajadzētu atstāt bez uzraudzības
Foto: Flickr / Cavalier92

Lai svētku laiks paietu droši, Sadales tīkls aicina iedzīvotājus pastiprināti ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus gan mājās, gan pavadot svētkus ārpus telpām.

Īpaša piesardzība jāievēro, lietojot dekoratīvā apgaismojuma virtenes, bet pastiprināta uzmanība jāpievērš bērnu drošībai.

Svētku dekoratīvais apgaismojums un mirdzoši elektriskie svētku rotājumi var izraisīt pastiprinātu bērnu interesi – bērnam var rasties vēlēšanās pašam ieslēgt eglīšu rotājumus, izskrūvēt no apgaismojuma virtenēm lampiņas vai citus dekoratīvos elementus, kas palielina risku gūt elektrotraumu.

Elektrodrošības padomi, izvēloties dekoratīvā apgaismojuma virtenes

Izvēloties virteni, uzmanība jāpievērš iekārtas marķējumam. Iekārtas marķējums IP norāda, kādos apstākļos to var izmantot.

 • Marķējums IP20 norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, jo iekārtas izolācija nav mitruma izturīga.
 • Marķējums IP44 norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir izturīga pret mitrumu un laika apstākļu maiņu, taču nav paredzēta iemērkšanai ūdenī.
 • Marķējums IP67 norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir ūdens un mitruma izturīga. Ziemā mājas, objektu un pagalma dekorēšanai dekoratīvā apgaismojuma virtenes ar šo marķējumu būs visdrošākās.
 • Lai noskaidrotu, vai izvēlētā virtene ir piemērota lietošanai telpās vai ārpus tām, jāpievērš uzmanība uz virtenes attēlotajam simbolam – “mājiņai” ar bultiņām. Ja bultiņas ir vērstas uz “mājiņas” iekšpusi, virtene paredzēta lietošanai telpās, bet, ja uz āru, tad to var izmantot arī dabā.

Elektrodrošības padomi, izmantojot dekoratīvā apgaismojuma rotājumus

 • Jāizvēlas noteiktiem apstākļiem paredzētas iekārtas – telpās jāizmanto iekštelpām paredzētas elektriskās virtenes un gaismekļus, bet pagalma dekorēšanai jāizmanto virtenes, kuras paredzētas lietošanai ārpus telpām.
 • Pirms dekoratīvā apgaismojuma pieslēgšanas elektrotīklam rūpīgi jāiepazīstas ar tā lietošanas instrukciju.
 • Objektu, mājokļu un svētku rotājumiem jāizmanto tikai drošas un pārbaudītas iekārtas – jāpārbauda izolācijas un kontaktu stāvoklis, jo saplaisājusi, bojāta vadu izolācija vai ar izolāciju nepārklāti vadi var izraisīt gan elektrotraumu, gan degšanu.
 • Lietojot iepriekšējos gados nopirktās un tikai gada nogalē izmantotās dekoratīvā apgaismojuma virtenes, jāņem vērā, ka ar laiku šo elektroierīču izolācija noveco un zaudē savas īpašības, tajās sakrājas putekļi, kas būtiski paaugstina ugunsnelaimes risku.
 • Dekoratīvā apgaismojuma virtenes nedrīkst stiprināt pie metāla virsmas vai objektiem.
 • Uzstādot svētku rotājumus, nedrīkst pārslogot mājas vai biroja elektrotīklu un kontaktligzdas. Pārslogotas kontaktligzdas un elektrotīkls ir biežs ugunsgrēka cēlonis, tādēļ pirms rotājumu izvietošanas jāpārbauda, cik un kurās vietās kontaktligzdas ir izvietotas.
 • Dodoties ārpus mājām vai biroja, iedegtās dekoratīvā apgaismojuma lampiņas un virtenes ir jāizslēdz

Elektrodrošības padomi, izmantojot pagarinātājus un elektroierīces ārpus telpām

 • Ārpus telpām jālieto atbilstoši pagarinātāji un elektroiekārtas, kas jānovieto drošā vietā, lai, pārvietojoties vai tīrot pagalmu no sniega, tos nebūtu iespējams aizķert.
 • Savienojot pagarinātājus ar virtenēm, tie jānovieto ar kontaktligzdām uz leju, lai to iekšpusē nenokļūst mitrums.
 • Papildu drošībai vēlams, lai elektrotīkls, pie kura tiek pieslēgtas virtenes, būtu pievienots strāvas noplūdes automātam.

Elektrodrošības padomi, izrotājot svētku egli

 • Ja dekorācijai tiek izmantota egle, jārūpējas, lai tā nenokalstu, jo sausa egle paaugstina ugunsgrēka risku.
 • Ja dekorācijai tiek izmantota mākslīgā egle, kuras sastāvā ir metāla elementi, tās rotāšanai nedrīkst izmantot elektriskās spuldzīšu virtenes.
 • Egles izrotāšanai jāizmanto tikai pārbaudītas un drošas elektriskās virtenes.
Jādomā arī par bērnu drošību

Svētku laikā elektriskie eglīšu un citi mirdzoši svētku rotājumi var izraisīt pastiprinātu bērnu interesi – palielinās risks, ka bērnam pašam ir vēlēšanās tās ieslēgt un izslēgt, izskrūvēt lampiņas no virtenes, ievietot kontaktligzdā kādu priekšmetu, un diemžēl šāda neuzmanīga rīcība ar elektrību var beigties traģiski.

AS Sadales tīkls aicina pieaugušos rīkoties atbildīgi un elektriskajai strāvai pieslēgtu iekārtu tuvumā neatstāt bez uzraudzības bērnus, bet gan brīdināt par elektrības bīstamību, jo tā ir vienīgā iespēja kā pasargāt bērnus no elektrotraumām.

Kā rīkoties, ja ir noticis elektronegadījums?

Elektronegadījuma, avārijas, elektroierīču bojājuma vai remontu gadījumā svarīgi atcerēties un ievērot galveno drošības noteikumu – vispirms ir jāatslēdz mājokļa vai biroja kopējais elektrības drošības slēdzis! Katram ir jāzina vieta, kur drošības slēdzis atrodas, kā tam operatīvi piekļūt un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī tas var pasargāt īpašumu no ugunsgrēka un izglābt cilvēka dzīvību.