“Nozagto bērnu” skandāls: valsts cīnīsies par latviešu vecāku tiesībām ārzemēs

Pievienot komentāru
“Nozagto bērnu” skandāls: valsts cīnīsies par latviešu vecāku tiesībām ārzemēs
Foto: Flickr / Kristopher Volkman

Pēdējo gadu laikā arvien vairāk pieaug to Latvijas valstspiederīgo skaits, no kuru ģimenēm ārzemēs tiek izņemti bērni. Lai juridiski varētu palīdzēt šīm ģimenēm, Tieslietu ministrija kopīgi ar Ārlietu un Labklājības ministriju ir izstrādājusi vairākus ieteikumus. Tiek plānots, ka Latvija no 2017. gada sniegs arī apmaksātu juridisku palīdzību tautiešiem, no kuru ģimenēm būs izņemti bērni.

Viens no skaļākajiem gadījumiem, kad Lielbritānijā no Latvijas valstspiederīgās ģimenes tika izņemts bērns, bija pirms vairāk nekā pieciem gadiem. Britu varas iestādes no Lailas Brices ģimenes izņēma meitu, par kuras aizbildniecības atgūšanu Latvijas valstspiederīgā cīnās vēl joprojām.

Domstarpības ar citu valstu amatpersonām latviešiem visbiežāk rodas tāpēc, ka viņi nav pietiekami labi informēti par jaunās mītnes valsts likumiem. Lai šo robu novērstu, nākamgad plānots izdot informatīvu bukletu, kuru izplatīs vēstniecībās, kā arī publicēt informāciju arī internetā par to, kāda ir kārtība attiecībā uz bērnu aprūpi dažādās valstīs. Pirmais buklets būs par Lielbritāniju, tālāk sekos informācija par Īriju, Vāciju un Norvēģiju.

Foto

Amatpersonas atzīst, ka aizbraucējiem galvenais mērķis jaunajā mītnes zemē ir darbs, ap kuru viņi mēģina pielāgot arī savas ģimenes dzīves. Un pieņēmumi, ka Latvijā bērna audzināšanā izmantotās metodes būs tādas pašas arī jaunajā dzīvesvietā, nereti bijuši maldīgi. Daudzi nav zinājuši pat to, ka, piemēram, Lielbritānijā bērnus līdz pat divpadsmit gadiem nedrīkst atstāt bez pieaugušo uzraudzības.

Latvija plāno sniegt apmaksātu juridisku palīdzību pēc bērnu izņemšanas no ģimenes par dažādiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Tiek plānota apmaksāta otrreizēja advokāta konsultācija, kā arī tiesas procesa izdevumus segšana. Tomēr konkrētas summas vēl tiks precizētas. Šīs summas nebūs aizdevums, kas vēlāk būtu jāatdod, bet gan finansiāls atbalsts.

Ekspertu grupa, kas izstrādājusi priekšlikumus bērnu tiesību aizstāvības uzlabošanai ārvalstīs, tagad meklēs naudu, lai šie priekšlikumi tiktu īstenoti.

Video