Iekštelpās drīkst pulcēties līdz desmit un brīvā dabā līdz 20 cilvēkiem; stājas spēkā arī citas izmaiņas

0 Komentāru
Iekštelpās drīkst pulcēties līdz desmit un brīvā dabā līdz 20 cilvēkiem; stājas spēkā arī citas izmaiņas
PN/SCANPIX

No trešdienas, 2. jūnija, ievērojot divu mājsaimniecību principu, iekštelpās var pulcēties līdz desmit cilvēkiem un brīvā dabā līdz 20 cilvēkiem, noteikts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”  izsludinātajos Ministru kabineta (MK) noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas trešdien, 2. jūnijā, stājas spēkā.

Savukārt bēru un kristību ceremoniju norisē turpmāk var piedalīties cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, ievērojot noteiktu dalībnieku skaitu – līdz desmit cilvēkiem iekštelpās un līdz 20 cilvēkiem brīvā dabā.

Lasi vēl – No trešdienas pilnībā drīkst atsākt strādāt lielie tirdzniecības centri

Grozījumi noteikumos par klātienes praktiskām mācībām, ko nevar veikt attālināti, paredz, ka pirmās palīdzības praktisko apmācību varēs veikt klātienē desmit cilvēku grupā, ievērojot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības – apmācību laikā pasniedzējs un apmācāmā persona lieto respiratoru bez vārsta, nodrošināta divu metru distance, apmācību dalībniekiem ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs.

Savukārt tie cilvēki, kuri izgājuši pilnu vakcinācijas kursu un kopš vakcinācijas pagājušas 14 dienas, klātienē pirmās palīdzības apmācībās varēs piedalīties līdz 20 cilvēkiem grupā, neveicot Covid-19 testu, nelietojot mutes un deguna aizsegu, kā arī neievērojot divu metru distanci.

Tāpat 2.jūnijā spēkā stājušās izmaiņas attiecīgajos MK noteikumos paredz atļaut strādāt bibliotēkām, muzejiem un sniegt kultūrvietu individuālos apmeklējumus ar nosacījumu, ievērojot drošības protokolu, tai skaitā veicot iepriekšēju pierakstu un aizpildot anketas par apmeklējumu un uzraugot mobilitātes datus par lielu objektu apmeklēšanu. Šo kultūrvietu darba pakāpeniskai atsākšanai no 3.jūnija KM izstrādājusi un publiskojusi epidemioloģiski drošas darbības vadlīnijas; kultūrvietas durvis individuāliem apmeklējumiem vērs, kolīdz būs sagatavojusies vadlīniju izpildei.

Tā kā muzeju darbībai identiskas individuāla apmeklējuma iespējas sabiedrībai sniedz arī muzejiem radniecīgas kultūrvietas, kurās eksponētas mākslas vērtības un vēstures liecības, taču kurām nav akreditēta muzeja statusa, to apmeklējumam noteiktas tādas pašas prasības kā muzejiem. Vienlaikus precizētās prasības attiecas arī uz bibliotēkām un arhīviem, nodrošinot to individuālu apmeklējumu.

Pēc KM paustā, bibliotēku, arhīvu, muzeju un muzejam radniecīgo mākslas un vēstures eksponēšanas vietu individuāli apmeklējumi iekštelpās ir atļauti individuāliem apmeklētājiem, tai skaitā vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus no publiski pieejamās telpu platības. Ja bibliotēkas, arhīva, muzeja vai muzejam radniecīgās mākslas un vēstures eksponēšanas vietas publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 kvadrātmetriem, vienlaikus telpā var atrasties tikai viens apmeklētājs vai vienas mājsaimniecības locekļi.

Tāpat bibliotēkām, arhīviem, muzejiem un muzejiem radniecīgajām mākslas un vēstures eksponēšanas vietām jānodrošina apmeklētāju vienvirziena plūsma, nodalot ieeju no izejas, ja infrastruktūra nodrošina vairākas atsevišķas piekļuves vietas telpām un tiek ievērotas ugunsdrošības prasības.

Paredzēts arī kontrolēt apmeklētāju plūsma pie ieejām un izejām un vietās, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās, nepieciešamības gadījumā varētu veikt apmeklētāju plūsmas organizēšana, tai skaitā apmeklējuma laiku iepriekš rezervējot. Nepieciešams arī izstrādāt dokumentēta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai un jānosaka par šo pasākumu ievērošanu atbildīgā persona, publiski izvietojot atbildīgās personas kontaktinformāciju, kā arī regulāri jāveic telpu vēdināšana.

KM ir izstrādājusi vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumiem bibliotēku, arhīvu, muzeju un muzejiem radniecīgo mākslas un vēstures eksponēšanas vietu darbībā, kurās ir iekļautas detalizētas prasības un ieteikumi minēto pasākumu ieviešanai, tostarp noteiktas prasības attiecībā uz telpu vēdināšanu, nosakot, ka gadījumā, ja telpas ir aprīkotas ar automātisku ventilācijas sistēmu, ir jānodrošina vismaz 700 ppm skābekļa koncentrācijas līmenis visās telpās, neatkarīgi no tajās esošā apmeklētāju skaita. Savukārt, ja telpas ir vēdināmas tikai mehāniski, piemēram, atverot logus, vēdināšana jāveic vismaz ik pēc divām stundas uz 15 minūtēm. Tāpat vadlīnijās iekļauts ieteikums veikt tā iestādes personāla, kas iesaistīti darbā ar apmeklētājiem, regulāru – vismaz reizi divās nedēļās – testēšanu.

Bibliotēku ārtelpu lasītavu darbībai piemēro uz muzeju ārtelpu teritorijām attiecināmās prasības, paredzot vienam apmeklētājam desmit kvadrātmetrus no publiski pieejamās teritorijas platības.

“Latvijas Vēstnesī” izsludinātajos un 2. jūnijā spēkā stājušajos MK noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikts – kapusvētkos pie dzimtas kapiem nedrīkst pulcēties vairāk par desmit cilvēkiem no divām mājsaimniecībām. Dievkalpojumu laikā kapusvētkos ārtelpās būs jāievēro divu metru distance, jālieto mutes un deguna aizsegs, bet vēlāk pulcēties varēs tikai divu mājsaimniecību ietvaros līdz desmit personām ap savas ģimenes vai dzimtas kapavietām, bet ievērojot distanci no pārējām personām.

Reliģiskajām organizācijām sadarbībā ar kapsētas apsaimniekotāju būs jānodrošina epidemioloģiskās drošības un piesardzības prasību ievērošana, kontrole un jāorganizē cilvēku plūsmas dievkalpojuma norises vietā, kā arī dievkalpojuma norises vietā jāizvieto informācija par epidemioloģiskās drošības un piesardzības nosacījumiem.

0 Komentāru