No amata atstādina Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra vadītāju

Pievienot komentāru
No amata atstādina Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra vadītāju
IEVA ČĪKA, LETA

Rīgas domes pagaidu administrācijas izpilddirektora pienākumu izpildītāja Iveta Zalpētere ceturtdien nolēmusi no amata atstādināt Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra (ITC) vadītāju Ēriku Zēģeli, aģentūru LETA informēja domē.

Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes audita un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) veiktā resursu vadības sistēmas “ACTO ERP” ieviešanas pašvaldībā izvērtējuma rezultātiem.

Lai izvērtētu audita ziņojumā konstatētos faktus un amatpersonu atbildību, ir izveidota komisija.

Uz atstādināšanas laiku centra vadītāja amata pienākumus pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Āris Dzērvāns.

Kā informēja domē, Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) resoriskajā pārbaudē konstatēja, ka Zēģeļa vadītais centrs ir piemērojis Publisko iepirkumu likumam neatbilstoši izraudzītu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtību.

IUB uzskata, ka centrs, vispirms organizējot iepirkumu un pēc tam Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) noslēdzot darījumu, līdzekļus nav izlietojis efektīvi.

Ja pakalpojumu iegāde tiktu veikta pilnā apjomā Publisko iepirkumu likumam atbilstoši izraudzītas līguma slēgšanas kārtības rezultātā, tā finansiāli būtu izdevīgāka, nekā tas ir atbilstoši EIS noslēgtajā darījumā.

IUB uzskata, ka jau sākotnēji organizējot iepirkuma procedūru par vismaz 9 000 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), arī citi piegādātāji būtu bijuši ieinteresēti iegūt līguma slēgšanas tiesības, tādējādi palielinot konkurenci.

Rīgas domes pagaidu administrācija saņēma informāciju no VRAA, ka turpmāka resursu vadības sistēmas “ACTO ERP” ieviešanas darījuma izpilde nav pieļaujama. Līdz šim brīdim pakalpojumu sniedzējs atbilstoši noslēgtajam līgumam ir saņēmis 5 151 292 eiro.

Tāpat tiks izvērtēta sāktā projekta pabeigšanas iespējas, tai skaitā jauna piedāvājumu konkursa izsludināšana par nepabeigto darbu apjoma veikšanu.

Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja pagājušā gada nogalē nolēma veikt Informācijas tehnoloģiju centra iepirkumu sistēmas auditu.

Auditā konstatētie būtiskākie pārkāpumi attiecas uz centra 2017.gadā organizētu iepirkumu “Uz MS Dynamics 365 for Finance and Operations bāzēta pilotprojekta nodrošināšana”. Iepirkuma rezultātā 2017. gadā noslēgts līgums ar SIA “WeAreDots”. Tāpat pārkāpumi attiecas uz 2018.gadā centra veikto darījumu par “ACTO ERP” sistēmas pakalpojuma iegādi no “WeAreDots” par kopējo summu 9 399 933 eiro bez PVN.