No 2021.gada rudens izglītība latviešu valodā būs jānodrošina visos pašvaldību bērnudārzos

4 komentāri

Saeimas vairākums šodien atbalstīja priekšlikumu likuma grozījumiem, kas paredz pienākumu izglītības iestādei veikt speciālo vajadzību izvērtējumu katram izglītojamam un nodrošināt nepieciešamos atbalsta pasākumus.

Priekšlikumus grozījumiem Vispārējās izglītības likumā bija iesniegusi deputāte Marija Golubeva (AP).

Viņa piedāvāja noteikt, ka izglītības iestāde veic speciālo vajadzību izvērtējumu katram izglītojamam, kas sāk obligāto izglītību izglītības iestādes īstenotajā pirmskolas izglītības programmā, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodiku, un nodrošina nepieciešamos atbalsta pasākumus un palīdzību mācību satura apguvē izglītojamam ar speciālām vajadzībām.

Minēto priekšlikumu Saeimas deputātu vairākums atbalstīja.

Kā aģentūru LETA informēja “Attīstībai/Par!” pārstāve Lāsma Bindere, speciālo vajadzību izvērtējuma mērķis ir palīdzēt pedagogiem saprast, kuram bērnam, iespējams, nepieciešams nodrošināt papildus aktivitātes vai nodarbības, kas viņam palīdzētu labāk uztvert mācību vielu. Atbalstītais Golubevas priekšlikums ļaušot saprast, kuram nepieciešama speciālistu, piemēram, logopēdu, psihologu u.c. palīdzība.

“Laikus nesaņemot nepieciešamo atbalstu, pastāv iespēja, ka bērns atpaliks mācībās, kas pamazām var novest pie dažādiem kompleksiem, morālām traumām vai pat izolācijas no sabiedrības,” skaidro deputāte.

Kā informēja AP, Saeimas šodien atbalstītie grozījumi arī paredz, ka pirmsskolu audzēkņi un viņu vecāki var rēķināties, ka turpmāk bērni bērnudārzos saņems daudz plašāku individuālo atbalstu latviešu valodas apguvei.

Arī šo priekšlikumu virzīja vairāki AP deputāti, tostarp deputāte Golubeva, kura skaidro, ka gan atbalsts latviešu valodas apguvei, gan speciālo vajadzību izvērtējums ir divi būtiski soļi ceļā uz patiesi iekļaujošu izglītības sistēmu Latvijā.

“Katrs bērns ir pelnījis individuālu pieeju un katram no viņiem ir savas atšķirīgas vajadzības. Tās apzinot, varam palīdzēt bērnam mācībās sasniegt daudz augstākus rezultātus. Tikai iekļaujoša izglītība mūs aizvedīs arī uz labu izglītību,” pauž parlamentāriete.

Pirmsskolas izglītības iestādēm būs jānodrošina atbalsts latviešu valodas apguvei visiem bērniem, kuriem tas nepieciešams, tai skaitā bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā.

Pirmsskolas izglītības iestādēs atbalsts latviešu valodas apguvei nepieciešams, lai bērni, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, apgūstot mācības, justos droši. Ir ļoti būtiski, ka valsts nodrošina visiem bērniem vienādas iespējas iegūt labu izglītību. “Valstij visiem bērniem jānodrošina līdzvērtīgi apstākļi sava maksimālā potenciāla sasniegšanai. Mums ir jāatbalsta visu bērnu tiesības iegūt kvalitatīvu izglītību,” uzsver Golubeva.

Saeima šodien noraidīja priekšlikumu ar likumu noteikt, ka bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, bet viņi mācās latviešu valodas programmā, tiek dota atļauja pēc vecāku izvēles dažas nodarbības apgūt dzimtajā valodā.

Tomēr Saeimas deputāte Inese Voika (AP) norāda, ka attiecībā par iespēju mācīties citās valodās, ir svarīgs vārds “var”. “Bērnudārzi var piedāvāt šādas programmas, bet tā nekādā veidā nebūtu obligāta prasība. Mēs redzam, ka šāda iespēja pozitīvi ietekmētu visiem kopīgās latviešu valodas apgūšanu. Latvija kopš tās dibināšanas ir bijusi atbalstoša mazākutautībām un tādai tai jābūt arī turpmāk,” pauž Voika.