No 1. septembra 10. klašu skolēni sāk mācīties pēc jaunā izglītības satura. Kādas izmaiņas gaidāmas?

2 komentāri
No 1. septembra 10. klašu skolēni sāk mācīties pēc jaunā izglītības satura. Kādas izmaiņas gaidāmas?
ĢIRTS OZOLIŅŠ, F64

Ar jauno mācību gadu Latvijas skolās mainīsies veids, kā tiks organizētas mācības vidusskolēniem. 10. klašu skolēni septembrī sāks mācīties pēc jaunā kompetenču pieejā balstītā izglītības modeļa, kas paredz noteiktus priekšmetus apgūt padziļināti.

Valsts izglītības satura centrs akcentē, –  Latvijas skolēniem līdz šim vidusskolās ir bijis pārlieku liels obligāto priekšmetu skaits, atšķirīgs mācību stundu skaits , bet vienādi gala pārbaudījumi, skolu beidzot. Tāpat Latvijas skolēnu iespējas nav pielīdzināmas pasaules izglītības sistēmām – proti, Latvijā mācās daudz, bet ne pietiekami iedziļinoties.

Tagad kārtība mainīsies. Jaunais izglītības modelis paredz, ka skolēni daļu mācību priekšmetu turpinās mācīties kā līdz šim, bet aptuveni 30% mācību laika, visvairāk 12. klasē, jaunieši varēs veltīt izvēles mācību priekšmetiem vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos.

“Klasē, piemēram, mums varētu būt seši līdz astoņi kursi, kurus jāapgūst vienlaikus. Tas nozīmē, ka veselu dienu varēšu pavadīt, mācoties vienu kursu – gan iedziļinoties, gan veicot pētījumus, gan izstrādājot dažādus jaunrades projektus. Un arī 11. klases beigās varēšu nolikt tos eksāmenus, par kuriem šis kurss jau būs pabeigts, tādā veidā koncentrējoties uz tiem priekšmetiem, ko mācos padziļināti,” stāsta “Skola 2030” mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Kopumā būs pieejami 15 padziļinātie kursi – Latvijas skolām līdz Jāņiem uzdots sagatavot katrai minimums divus kursu komplektus, kas sastāv no trīs dažādiem mācību priekšmetiem. Lielākā daļa skolu patlaban plāno piedāvāt padziļināti apgūt angļu valodu, bioloģiju, matemātiku,  sociālās zinātnes – latviešu valodu un literatūru, vismaz puse skolu plāno piedāvāt arī ķīmiju un fiziku. Šobrīd tiek veidota vienota datubāze, kurā varēs apskatīt visu Latvijas skolu piedāvājumu. Taču skolēniem jārēķinās, – nevienā Latvijas skolā nebūs pieejami visi 15 padziļinātie kursi.

“Nevienā Latvijas skolā nebūs pieejami visi padziļinātie kursi. Tādu kursu kopā ir 15, kurus ir iespējams apgūt augstākajā mācību satura apguves līmenī. Tādēļ ir svarīgi skatīties ne tikai uz savu skolu, bet arī uz apkārtnes skolām. Papētīt, kas ir tas, ko vēlos mācīties, pieņemt šo lēmumu izsvērti, pārdomājot, ko nākotnē gribētu darīt,” norāda Oliņa.

Tas nozīmē, ka 9. klašu beidzējiem vasaras brīvlaikā jāsaprot, kādus mācību priekšmetus viņi vēlēsies apgūt nākamos trīs gadus padziļināti. Bet, kā noskaidrots aptaujā, kurā izvaicāti 4500 skolēnu – lielākā daļa jau aptuveni zina, kādus priekšmetus vēlētos mācīties.

“Redzam, ka angļu valoda ir vispopulārākais kurss, ko skolēni gribētu apgūt padziļināti. Tam seko matemātika, tad dizains un tehnoloģijas, latviešu valoda, literatūra un bioloģija. 20% skolēnu saka, ka viņi jau ir izlēmuši par vienu kursa komplektu, ko viņi noteikti gribētu padziļināti mācīties. 1% nav izvēlējies nevienu kursu, un aptuveni 80% ir to, kas apsver vairākus kursu komplektus, kurus viņi gribētu mācīties” pauž “Edurio” skolu izaugsmes vadītājs Latvijā.

Izmaiņas sagaidāmas arī gala eksāmenu kārtošanā:

“Mēs saglabājam trīs obligātos priekšmetus: latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Taču atšķirība ir tā, ka var atšķirties šie līmeņi, kā priekšmetus apgūst un kādā līmenī kārto eksāmenu. Latviešu valodā prasība visiem vispārējā izglītībā būs optimālais līmenis, bet var būt arī augstākais. Tieši tāpat – svešvalodā, matemātikā. Tieši tas pats, vismaz optimālais līmenis. Un divos padziļinātajos kursos būs jākārto eksāmeni augstākajā līmenī,” norāda Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

Jāpiebilst, ka šobrīd no skolēniem tiek prasīta pirmā izvēle –  to būs iespējams mainīt, ja skolēns tā vēlēsies 10. vai pat 11. klases beigās. Turklāt atšķirībā no šodienas arī augstskolas turpmāk ņems vērā visu valsts pārbaudes darbu rezultātus, piešķirot atsevišķu svaru profilējošiem priekšmetiem.