No 1.janvāra NVO pārstāvji SIF padomē saņems finansiālu atlīdzību

1 komentārs
No 1.janvāra NVO pārstāvji SIF padomē saņems finansiālu atlīdzību
KASPARS KRAFTS, F64

Nevalstisko organizāciju pārstāvji Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomē no 1.janvāra saņems atlīdzību, paredz valdības noteikumu projekts par atlīdzības apmēru SIF padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji.

Noteikumi nosaka, ka atlīdzības apmērs SIF padomes loceklim, kas ir NVO pārstāvis, ir 118,96 eiro par vienu fonda sēdi. Atlīdzība iekļauj samaksu par sagatavošanos un piedalīšanos fonda padomes sēdē, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Tāpat NVO pārstāvim SIF padomē kompensēs ceļa izdevumus ne vairāk kā 40 eiro par sēdi, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem – sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas iegādes izdevumus apliecinoši dokumenti.

Minētās atlīdzības SIF izmaksā mēneša laikā pēc fonda padomes sēdes. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

SIF padomē nevalstiskās organizācijas pārstāv biedrības “Veselības un sociālais serviss “Artemīda”” valdes priekšsēdētāja Jolanta Eihentāle, biedrības “Eiropas Latviešu apvienība” prezidija vicepriekšsēdis Agnis Sauka, biedrības “KIM?” valdes locekle Elīna Drāke, biedrības “Kurzemes NVO atbalsta centrs” valdes priekšsēdētāja Inese Siliņa un biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” direktore Daiga Zaķe.

1 komentārs