Komentāri

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides ir viens no biežāk izteiktajiem solījumiem partiju priekšvēlēšanu programmās. Par mājokļu jautājumiem izteikti daudzi solījumi attiecībā uz jaunu pašvaldības sociālo dzīvokļu ierīkošanu un rindu mazināšanu uz tiem.

Visvairāk pieminētā tēma priekšvēlēšanu programmās tiešām ir nekustamā īpašuma nodoklis. Pašvaldībām ir tiesības noteikt šā nodokļa atlaides, un daudzas partijas tieši to arī sola. Solījumus radikāli mazināt nodokli gan jāvērtē ar vēsu prātu, jo nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrais lielākais pašvaldību ieņēmumu avots. 100% no šā nodokļa nonāk pašvaldību budžetos, un pērn pilsētas un novadi šādā veidā ir iekasējuši 220 miljonus eiro.

Tiem, kam pašiem nepieder mājoklis un nav naudas tā izīrēšanai, pašvaldības var sniegt atbalstu, piešķirot tiesības maznodrošinātajiem īrēt sociālos dzīvokļus un nosakot par to samazinātu īres un komunālo pakalpojumu maksu. Pašvaldības var mazināt sociālo dzīvokļu rindas, ierīkojot jaunus dzīvokļus un ceļot jaunas sociālās mājas, kā arī atvieglot nosacījumus ģimenes atzīšanai par tiesīgu īrēt pašvaldības īpašumā esošas dzīvojamās platības.

Tāpat pašvaldību pārziņā ir autostāvvietu noteikumi, un tieši par autostāvvietu trūkumu nereti sūdzas iedzīvotāji. Pilsētas un novadi nosaka, kurās vietās stāvvietas ir bezmaksas un cik jāmaksā tur, kur auto atstāšana ir par maksu. Partiju programmās nereti lasāmi solījumi par jaunu stāvvietu izbūvi vai ieviešanu dzīvojamo māju pagalmos.

Pašvaldībām arī nereti pieder lielākie namu apsaimniekošanas, ūdenssaimniecības un siltumapgādes uzņēmumi, kas sniedz būtiskākus komunālos pakalpojumus, kuru izmaksas dažādos novados un pilsētās krasi atšķiras. Pašvaldības ir tiesīgas atbalstīt dzīvojamo ēku siltināšanu un cita veida remontus.

Tikmēr mazliet kritiskāk būtu jāvērtē partiju solījumi atrisināt problēmu, no kā cieš daudzi dzīvokļu īpašnieki – nesamērīgus maksājumus par piespiedu zemes nomu gadījumos, kad māja pieder vienam īpašniekam, bet zeme – citam. Pašvaldību rīcībā ir maz juridisko instrumentu, lai šo problēmu risinātu.

Lasi vēl