Neaizmirsti! Auto novietošana dabas parka teritorijā var beigties ar 140 eiro sodu!

2 komentāri
Neaizmirsti! Auto novietošana dabas parka teritorijā var beigties ar 140 eiro sodu!
LETA

Iestājoties karstajām dienām, pirmie atpūtnieki jau dodas uz jūru, un īpaši aktuāls ir jautājums par sava transportlīdzekļa novietošanu tuvāk vēlamajai peldvietai. Bieži tiek aizmirsts par to, ka transportlīdzekli ir aizliegts novietot dabas parka Piejūra teritorijā.

Likums ”Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” nosaka, ka dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērotas sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. Tomēr atpūtas organizēšana dabas parkos veicama, nodrošinot tajos esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

Policija atgādina, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir noteikta atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem, proti, par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 30 līdz 140 eiro.

Šāds ierobežojums ir nepieciešams, lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai un tūrismam nepieciešamo resursu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu.

Svarīgi ir ne tikai ņemt vērā dabas parka ierobežojumus, bet arī cienīt citus transportlīdzekļa vadītājus, kuri laikus savu automašīnu novietojuši stāvēšanai stāvvietās, nenobloķējot izbraukšanas iespējas no tām. Tāpat bieži novērojamas situācijas, kad automašīnas tiek novietotas abās ceļa pusēs un tiek aizmirsts, ka ir jāpārliecinās par platumu, kas palicis starp novietotajām automašīnām. Bieži tiek radītas situācijas, ka citu transportlīdzekļu vadītāji ir spiesti ziņot policijai, negodprātīgu vai izklaidīgu ceļu satiksmes dalībnieku rīcības dēļ un nav spējīgi turpināt ceļu, jo abās ceļa malās atstātas automašīnas liedz šādu iespēju.

Rīgas pašvaldības policija maija mēnesī noformējusi jau 10 administratīvā pārkāpuma protokola paziņojumus par transportlīdzekļa novietošanu dabas parka Piejūra teritorijā.

Lai atpūta nebeidzas ar administratīvā pārkāpuma protokola paziņojumu uz loga, cienīsim viens otru un saudzēsim dabu!

2 komentāri