Nav vienprātības, vai arī Latvijā vajadzīgas izmaiņas Tēvreizes tulkojumā

1 komentārs

Latvijā pagaidām nevalda vienprātība, vai arī pie mums būtu nepieciešamas izmaiņas pasaules atpazīstamākās lūgšanas – Tēvreizes – teksta tulkojumā.

Jau ziņots, ka Romas pāvests Francisks pieļāvis, ka Jaunajā Derībā atrodamā lūgšana vairākās valodās nav labi iztulkota. Rindiņu “neieved mūs kārdināšanā” pāvests piedāvā aizstāt ar vārdiem “neļauj mums krist kārdināšanā”.

Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs norāda, ka Tēvreizes teksts tikko kā precizēts Francijā – tieši tas arī aizsācis šībrīža diskusijas. Par izmaiņām lūgšanā varētu domāt arī Latvijā. Stankevičs šo jautājumu apņēmies pārrunāt Latvijas katoļu baznīcas lēmējinstitūcijā – Bīskapu konferencē.

“Pāvests vērš uzmanību uz to, ka šis nav labākais tulkojums, ka tas ievieš tādas neskaidrības, un patiesībā tie, kas nezina šo kontekstu un nezina šo tulkojumu, viņi saka: “Nu jā, Dievs kārdina, Dievs ir slikts.” Un tāpēc viņš aicina precizēt šo tulkojumu,” skaidro Stankevičs.

Problēma gan rodas no tā, ka Latvijā līdzās katoļu baznīcai pastāv arī citas kristīgās konfesijas.

Stankevičs uzskata, ka nebūtu pareizi, ja Latvijas kristieši nākotnē skaitītu tik atšķirīgas Tēvreizes versijas. Tāpēc, ja izdara izmaiņas, tad labākajā gadījumā par to vajadzētu vienoties visām konfesijām. Latvijas luterāņu baznīcas galva Jānis Vanags gan ir pārliecināts, ka tulkojums nav jāmaina.

“Es domāju, ka šeit drīzāk ir runa par to, ka pāvests mēģina izskaidrot, ko šis mulsinošais teikums nozīmē lūgšanā. Vai vajadzētu mainīt “Mūsu Tēvs debesīs” lūgšanas tekstu? – es domāju, ka nē. Pie šīs atziņas es nācu kādā situācijā, kad es uzaicināju lūgt, un es redzēju, ka ļoti daudz cilvēku šo lūgšanu zina no galvas. Nebūtu labi mainīt tekstu, kuru tik daudzi zina no galvas, un tad nāktos pārmācīties.”

Vanags norāda, ka mācītājiem un ekspertiem drīzāk būtu jāskaidro mulsinošā teikuma “neieved mūs kārdināšanā” patiesā nozīme, nevis jāmaina tulkojums.

Nelielas atšķirības Latvijas katoļu un luterāņu izmantotajos Tēvreizes tulkojumos gan ir jau pašlaik. Piemēram, ja katoļi lūgšanu sāk ar vārdiem “Tēvs, mūsu, kas esi debesīs”, tad luterāņu versijā Tēvreizes pirmā rindiņa ir “Mūsu Tēvs debesīs”.