Muižniece: Katra skola varēs lemt par izglītības procesa organizēšanu dažādos saslimstības apstākļos

0 Komentāru
Muižniece: Katra skola varēs lemt par izglītības procesa organizēšanu dažādos saslimstības apstākļos
PAULA ČURKSTE, LETA

Katras skolas vadība būs tiesīga lemt par kvalitatīvu izglītības procesu organizēšanu savā izglītības iestādē atbilstoši Covid-19 situācijai skolas vidē, trešdien preses konferencē sacīja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP).

Viņa atzīmēja, ka katrai skolai ir jābūt izstrādātai un ar pašvaldību saskaņotai kārtībai, lai gan skolēni, gan viņu vecāki, gan izglītības iestādē nodarbinātie zinātu, kā operatīvi rīkoties konkrētās Covid-19 situācijās. Tāpat skolas direktoriem ir regulāri jāvērtē situācija skolā, klasēs, lai lemtu par kvalitatīvu izglītības procesa rīkošanu. Ja tas ir nepieciešams, skolu vadība, vienojoties ar skolas padomi un dibinātāju, būs tiesīga lemt arī par sejas masku lietošanu visiem mācību procesā iesaistītajiem, tostarp arī vakcinētām un ar vīrusu izslimojošām personām.

Ministre atzina, ka varētu būt situācijas, kad skolas vadība, saskaņojot ar skolas dibinātāju, lemj par pilnībā attālinātām mācībām skolai, vienai vai vairākām klasēm uz kādu laiku, pamatojot lēmumu ar veselības un epidemioloģiskajiem apsvērumiem. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzskatīs par saprotamu, ja skola augsta Covid-19 saslimstības riska dēļ mācības rīko pilnībā attālināti uz laiku līdz divām nedēļām. Ja skola mācības rīkos attālināti trīs un četras nedēļas, IZM vērsīsies pie skolas par atbalsta iespējām no ministrijas, lai palīdzētu atgriezties klātienes mācību procesā.

Lasi vēl:

Muižniece atgādināja, ka skolās katru nedēļu tiks veikti rutīnas jeb siekalu testi, ar kuriem monitorēs Covid-19 saslimstības tendenci. Viņa skaidroja, ka katrai skolai ir piesaistīta sava laboratorija, no kuras skola ir saņēmusi vadlīnijas par testēšanās loģistiku. Ir skolas, kas jau informē vecākus par testēšanās norisi. Laboratoriju piesaisti un testēšanas algoritmu izglītībai nodrošina Veselības ministrija.

Gadījumos, ja skolēns nevar kaut kādu iemeslu dēļ ierasties skolā, kad notiek iknedēļas testēšana, izglītības iestāde vienosies ar piesaistīto laboratoriju par citu iespēju, kad un kā skolēnam veikt testu. Vienlaikus ministre piekodināja, ka izglītības mērķiem veiktie testi attieksies tikai uz izglītības procesu, tostarp interešu izglītību. Izklaidēm skolā veiktos testus nedrīkstēs izmantot.

Viņa piebilda, ka, izvērtējot Covid-19 situāciju skolā, tās vadībai būs iespēja mainīt pēc nepieciešamības testēšanās reižu skaitu nedēļā. Testēšana būs apmaksāta no valsts budžeta gan skolēniem, gan pedagogiem. Testēšana neattieksies uz tiem, kuri varēs uzrādīt Covid-19 sadarbspējīgu vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu. Ministre uzsvēra, ka pilnai drošībai visefektīvākais veids ir vakcinācija pret vīrusu, tāpēc viņa turpina aicināt visus, kuri var vakcinēties, to darīt.

Muižniece atklāja, ka IZM rīcībā patlaban ir 300 000 sejas masku no iepriekšējiem iepirkumiem. Vienlaikus ir lūgts Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) atbalsts, lai apzinātu pieejamo sejas masku daudzumu pašvaldībās, kā arī notiek sarunas ar Aizsardzības ministriju par jaunu iepirkumu sejas masku iegādei.

Politiķe pauda, ka bērniem prioritāte ir mācīties klātienē un veseliem. To plānots panākt ar skolas izstrādātu kārtību, par kuru ir informēti visi skolas vidē iesaistītie, kā arī vienotiem komunikācijas rīkiem. Tāpat arī droša Covid-19 vide būs regulāri jākopj, vēdinot skolu un klašu telpas, ievērojot distanci, ik nedēļu testējoties vai arī vakcinējoties pret vīrusu. Svarīgi lietot tīru sejas masku un ievērot higiēnu, piemēram, veikt regulāru roku mazgāšanu un dezinfekciju.

Vienlaikus Muižniece aicināja pedagogus skolas pirmajos divos mēnešos neveltīt satura zināšanu aizpildīšanai, bet tā vietā strādāt pie mācīšanās un socializēšanās prasmes atjaunošanas, diagnosticēt savus skolēnus un klašu grupas, lai skolotājs var izstrādāt savu plānu turpmākajam izglītības procesam. Ministre atzina, ka ilgā attālinātā mācīšanās iepriekšējā mācību gadā ir radījusi situāciju, ka būs daļa skolēnu, kam būs būtiski “zināšanu robi”.

Jau ziņots, ka jaunajā 2021./2022. mācību gadā no 1. septembra klātienes mācībās drīkstēs piedalīties tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri digitālā vai papīra formātā varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Gadījumos, ja skolēnam netiks veikta Covid-19 testēšana, attiecīgais izglītojamais nevarēs nedz sākt, nedz arī turpināt izglītības ieguvi klātienē izglītības iestādē. Tādā gadījumā pamatizglītības ieguve būs vecāku atbildība un tā iegūstama ģimenē. Izglītība ģimenē varēs tikt īstenota 1.-8. klasē.

Savukārt attiecībā uz 9. klases izglītojamiem izglītības ieguve ģimenē nav pieļaujama, jo 9. klases noslēgumā tiek kārtoti pamatizglītības pakāpes noslēguma valsts pārbaudes darbi un ir nepieciešama pastiprināta pedagoga iesaiste mācību procesā.

Klātienes izglītības procesā skolā un pirmsskolā netiek noteikti ierobežojumi izglītojamo skaitam un telpu platībai uz izglītojamo. Tāpat izglītības procesam iespēju robežās jānotiek vienā klasē vai grupā.

Izglītības iestādes vadītājs klātienes mācību procesu var ierobežot tikai gadījumos, kad attiecīgajam izglītojamam ir noteikta karantīna vai izolācija. Skolēnam, sākot no piecu gadu vecuma, kuram noteikta karantīna vai izolācija, izglītības iestāde nodrošina attālinātas mācības, izņemot koledžas un augstskolu studiju programmās.

Pirmā testēšana pret Covid-19 nevakcinētiem skolēniem mācību gada sākšanai paredzēta no 23. augusta līdz 30. augustam, ierodoties izglītības iestādē. Pirmā testēšana ir attiecināma tikai uz 1. septembri. Arī turpmāk, lai piedalītos izglītības procesā klātienē, izglītojamiem tiks veikta iknedēļas rutīnas testēšana, atbilstoši Slimības un profilakses kontroles centra (SPKC) algoritmam.

Testēšanu neveic personām, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem un pedagogiem testēšana tiek veikta par valsts budžeta līdzekļiem.

Kas attiecas uz mutes un deguna aizsegiem skolās, tie būs obligāti jālieto visiem skolēniem un pedagogiem, atrodoties skolas koplietošanas telpās.

Mutes un deguna aizsegu varēs nelietot bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, kā arī sportisti sporta treniņu laikā.

Nodarbinātie izglītības iestādē, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, varēs nelietot mutes un deguna aizsegu.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā varēs nelietot arī izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Ņemot vērā, ka izglītojamie jaunākajā vecumposmā, 1.-3. klasē, vēl tikai mācās mācīties, tostarp apgūst lasītprasmi un attīsta komunikācijas prasmes, mutes un deguna aizsegu lietošana var to apgrūtināt. Turklāt izglītojamiem šajā vecumposmā trūkst iemaņu pareizu mutes un deguna aizsegu lietošanā, līdz ar to 1.-3. klases izglītojamie mācību telpā nelietos mutes un deguna aizsegus.

Minētais izņēmums nav attiecināms uz mutes un deguna aizsegu lietošanu koplietošanas telpās, piemēram, izglītības iestādes gaiteņos, vai gadījumā, kad izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu.

Ņemot vērā mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifiku, arī šajā gadījumā nav jālieto mutes un deguna aizsegi. Fizisko aktivitāšu laikā personai ir apgrūtināta elpošana, tāpēc to norisē arī nav jālieto mutes un deguna aizsegi.

0 Komentāru