Modernā verdzības forma – cilvēktirdzniecība. Uzzini, kā Eiropas Savienība rūpējas par tavu drošību! Projektu atbalsta Eiropas Komisija

Lielākā daļa ES iedzīvotāju atzīst, ka drošība ir viena no būtiskākajām ES pievienotajām vērtībām. Mēs sagaidām, ka saņemsim labas preces un pakalpojumus, dzīvosim tīrā vidē, varēsim būt droši, lietojot internetu, un jutīsimies neapdraudēti savās mājās, pilsētā un valstī. Taču drošība, ko baudām, nav pašsaprotama. Bieži neaizdomājamies, cik daudz mūsu cilvēki dara, lai justos droši. Iepazīsim ES ikdienas varoņus!

Lāsma Stabiņa ir Iekšlietu ministrijas nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos. Viņa ik dienas skaidro cilvēku tirdzniecības problēmas, izstrādā informatīvus materiālus, tiekas ar iedzīvotājiem, dalās pieredzē ar citiem speciālistiem, uzstājoties pasākumos Latvijā un citās ES valstīs – viņas darbam nav robežu un limitu. Lāsma atzīst, ka cilvēktirdzniecības jautājums ir tik plašs un globāls, ka tur var darīt, darīt un darīt: ”Drošība nav kampaņveidīgs pasākums, drošībai ir jābūt katra cilvēka ikdienai”.

Cilvēku tirdzniecības formas mūsdienās ir visneiedomājamākās – seksuālā izmantošana, darbaspēka ekspluatācija, orgānu tirdzniecība un piespiedu ubagošana ir tikai dažas no tām. Attīstoties modernajām tehnoloģijām, šie noziegumi tiek izdarīti aizvien sarežģītākiem paņēmieniem, cilvēki tiek vervēti arī sociālajos tīklos. ”Situācijās, kad cilvēkiem ir nedrošība par šodienu un rītdienu, viņi var pieņemt ļoti nepārdomātus lēmumus – piekrist kādiem darba piedāvājumiem, braukt strādāt, nezinot kur un nezinot pie kā,” stāsta Lāsma.

Lai gan Lāsmas ikdienas darba pienākumos ir cilvēku tirdzniecības politikas plānošana un sabiedrības informēšana, politikas dokumentus un tiesību aktu gatavošana un cietušo interešu aizstāvība, kā nacionālajai koordinatorei viņai nereti arī gadās situācijas, kad pati saņem zvanus no cilvēkiem sarežģītās situācijās. Tad Lāsma uzrotī piedurknes un, sazinoties ar atbildīgajiem dienestiem, sniedz šiem cilvēkiem reālu palīdzību.

”Es jūtos līdzatbildīga par šo gadījumu risināšanu un pārdzīvoju līdzi katram gadījumam. Mūsu galvenā misija, īstenojot cilvēktirdzniecības novēršanas politiku, ir palīdzēt cilvēkiem primāri jau nekļūt par cilvēktirdzniecības upuriem, bet, ja tas ir noticis, tad maksimāli optimizēt visus resursus, lai palīdzētu,” stāsta Lāsma.

Eiropas Savienībā tās iedzīvotāju drošībai strādā tūkstošiem ikdienas varoņu. Viņi neprasa atzinību. Viņi vienkārši dara savu darbu.

Uzzini vairāk par cilvēktirdzniecību. Klausies radio STAR FM interviju ar Lāsmu Stabiņu – koordinatori cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos: