Mežu kopējās platības Latvijā palielinās

5 komentāri
Mežu kopējās platības Latvijā palielinās
Foto: LETA

Kopējās mežu platības Latvijā pieaug – pretēji sabiedrībā izplatītajam viedoklim, ka mežu apjomi valstī sarūk.

Pētnieki secinājuši, ka pēdējo 80 gadu laikā mežu platības ir divkāršojušās līdz vairāk nekā trīs miljoniem hektāru. Tāpat stabili četrkāršojusies meža krāja jeb no viena hektāra iegūstamais kokmateriālu daudzums. Eksperti skaidro, ka mūsdienās mežus ātrāk izcērt, lai atkal varētu iestādīt no jauna un tā paātrināt iespējas izmantot meža resursus un tas varētu radīt maldīgu priekšstatu par mežu izciršanu.

Kaspars Riže, Latvijas valsts meži vecākais meža eksperts

Ceļmalas kādreiz bija aizsargjoslas un tās vispār necirta, un līdz ar to cilvēki brauca pa ceļiem un neredzēja izcirtumus. Tagad aizsargjoslas vairs nav. Cērt līdz pat ceļam. Tas ir numurs viens. Numur divi – ir dažādi īpašumi Latvijā. Valsts meži ir tikai puse no visiem īpašumiem. Pārējie ir citu īpašnieku meži. Un, jo īpašniekam mazāka teritorija, mazāks mežiņš. Katrs cērt un liekas, ka nu ir viss nocirsts. Bet patiesībā tā tas nav.

Apmēram ceturto daļu Latvijas mežu veido bērzi un priedes, nākamie izplatītākie koki ir egles, bet mazākos apjomos seko baltalkšņi, apses, melnalkšņi un citas sugas.

5 komentāri