Mežu izciršana un nelegālas medības apdraud daudzas putnu sugas Latvjā

Komentāri

Aktīva mežizstrāde, lauksaimniecībā izmantotās ķimikālijas un nelegālas medības – tie ir galvenie iemesli, kāpēc apdraudēta virkne putnu sugu Latvijā un visā Eiropā. Turklāt Latvijā situācija ir nopietnāka nekā citviet Eiropā, atzīst šīs nozares eksperti.

Bioloģijas doktore Māra Janaus, kura savulaik darbojās pētnieku grupā, kas strādāja pie Sarkanās grāmatas izveides, stāsta – no pirmajā grāmatā iekļautajām 13 putnu sugām šobrīd Latvijā sastopamas vien 10. Tātad trīs sugas gājušas mazumā. Piemēram, pēdējo 40 gadu laikā neviens nav atradis Latvijā lielā piekūna ligzdu.

Foto:

No vienas puses sugu izzušana ir dabisks process un saistīts arī ar to, ka mainās klimats. Taču lielā mērā tās ir sekas lauksaimniecībā izmantotajām ķimikālijām un tam, kā vispār tiek apsaimniekotas lauku un mežu teritorijas.

Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs:

Lauksaimniecībā tie lielākie riski droši vien drīzāk būs nākotnē. Meža putnu indekss ir mums mazinājies pēdējā laikā, un tas ir viens no uztraucošiem apstākļiem, tāpēc, ka mežsaimniecība Latvijā mums kļūst arvien dabai nedraudzīgāka.

Starptautiskā pētījumā noskaidrots, ka kopumā Eiropas Savienības valstīs apdraudēta gandrīz piektdaļa putnu sugu. Ornitologs pieļauj, ka Latvijā tā var būt pat gandrīz trešdaļa.

Aktīvas mežizstrādes dēļ desmit gadu laikā pēc ornitologa aprēķiniem Latvijā ir pazuduši 80% no mežirbju populācijas. Tomēr precīzākiem minējumiem būtu jāsagatavo jauns Latvijas “sarkanais saraksts”, kas nav atjaunots un papildināts vismaz 15 gadu.

Skaties video!

Lasi vēl