Lubāna ezerā izveidojušies plūdu draudi; izskalojies viens dambis un sākta tā stiprināšana

1 komentārs

Ilgstošās lietavas posta ne tikai lauksaimnieku sējumus. Kritiska situācija izveidojusies ūdens pārpildītajā Lubāna ezerā.

Tur izskalojies viens no dambjiem un pašlaik sākta tā stiprināšana ar dolomīta šķembu krāvumiem. Ja dambi pārrautu, sekas būtu smagas.

Lubāns ir lielākais ezers Latvijā un lielākais iedambētais ezers Eiropā. Ierasti tā krasti ir lēzeni un diezgan aizauguši, taču ne šobrīd. Vēja dzītie viļņi triecas pret krastu ar lielu spēku un dienā izgrauž līdz pat sešiem metriem. Notiekošais ir augusta plūdu un ilgstošo lietavu sekas.

Monvīds Švarcs
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

Lubānas ezeram ir tā saucamā akumulācijas funkcija, akumulēt to ūdeni, lai neappludinātu apkārtējās teritorijas. Šobrīd, kā redzat apkārtējās teritorijas ir applūdušas, ezers nav iespējams ne pa slūžām tik strauji ūdeni samazināt, līdz ar to ūdens līmenis ceļas diezgan strauji, vienas nedēļas laikā aptuveni 25 cm palielinājies līmenis.

Ūdens līmeņa regulēšanai ezerā ir divas slūžas, ziemeļos uz Aiviekstes upes, dienvidos – uz Meirānu kanāla. Lai arī slūžas ir pilnībā atvērtas, ūdens līmenis Lubānā nekrītas. Viļņi skalojas vien pārdesmit metrus no ceļa, kas izveidots uz dambja. Jau otro dienu “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” dambi stiprina ar akmeņiem un dolomītu krāvumiem, cerībā, ka ūdens dambi nepāraus.

Monvīds Švarcs
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

Mēs esam vērtējuši, ka tāda iespējamība ir ļoti maza. Mēs redzam tās kritiskās vietas un attiecīgi arī strādājam. Darbs pie šī noritēja nedēļas garumā un bijis tikai jāuzsāk šie darbi. Var jau kāds teikt, ka absolūti nokavēts, nē, – neviens vēsturē vispār neatceras, ka šādu apstākļi bijuši un palielinās līmenis.

Ja dambis tiktu pārrauts, aplūstu Salas purvs un sekas būtu smagas. Taču, kā norāda Švarcs, tik lielu draudu tomēr nav, lai evakuētu apkārtnes iedzīvotājus. Atbildīgos dienestus gan dara bažīgus prognozētie nokrišņi nākamās nedēļas sākumā, kuru dēļ ūdens līmenis Lubānā varētu vēl celties.

 

1 komentārs