LU Bioloģijas institūta pētniece atklājusi jaunu ūdensaugu sugu Latvijā

0 Komentāru
LU Bioloģijas institūta pētniece atklājusi jaunu ūdensaugu sugu Latvijā
LAURA GRĪNBERGA, LU

Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas pētniece Laura Grīnberga, augusta vidū apsekojot uz Latvijas un Lietuvas robežas esošos ezerus, atklājusi Latvijai jaunu ūdensaugu sugu, liecina institūta publiskotā informācija.

LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas pētniece Laura Grīnberga atklājusi Latvijai jaunu ūdensaugu sugu – “Caldesia parnassifolia”. Atradne ir uzskatāma par šīs sugas izplatības areāla tālāko ziemeļu punktu. “Caldesia parnassifolia” konstatēta aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme”, Medumu pagastā, aizaugušā ezera piekrastē, aptuveni viena metra dziļumā.

“Caldesia parnassifolia” ir cirveņu dzimtas suga, kas sastopama seklos ezeros un dīķos, kā arī purvainās vietās. Lai gan tai ir plašs izplatības areāls – sastopama Āfrikā, Āzijā, Austrālijā un Eiropā, reģionos, kur ir veikti pētījumi par tās izplatību (Eiropā un Ziemeļāfrikā), tā tiek uzskatīta par apdraudētu.

Eiropā “Caldesia parnassifolia” ir reta un īpaši aizsargājama, iekļauta Biotopu direktīvas un Bernes konvencijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos. Suga tiek uzskatīta par izzudušu Austrijā, Bulgārijā, Horvātijā, Serbijā, Slovēnijā un Šveicē un ir kritiski apdraudēta Polijā.

Lietuvas dienvidu daļā līdz 2015. gadam bija zināmas trīs šīs sugas atradnes, par vienu no tām ir ziņas kopš 19. gadsimta sākuma. Divreiz suga atrasta 20. gadsimta vidū. Ezerā netālu no Baltkrievijas un arī Latvijas robežas 2015. gadā Lietuvas botāniķe Zofija Sinkevičiene konstatēja jaunu “Caldesia parnassifolia” atradni, kas līdz šim bija tālākais ziemeļu punkts sugas izplatības areālā.

Sugas noteikšanā palīdzību sniedza Zofija Sinkevičiene un Uvis Suško.

Ezeru apsekojums tika veikts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektĀ “Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdens baseinu vienota pārvaldība” (TRANSWAT) ietvaros, lai novērtētu ezeru ekosistēmu stāvokli un ekoloģisko kvalitāti.

0 Komentāru