LLU rektore piekāpjas veterinārārstiem un sola mainīt algu aprēķinu

Komentāri

Studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), visticamāk, varēs atsākties bez lieliem satricinājumiem. Pēc “konsultācijām” ar universitātes īpašnieci Zemkopības ministriju un par jomu atbildīgo Izglītības un zinātnes ministriju profesoru atalgojuma aprēķināšanā tiks ņemts vērā arī zinātniskais darbs, kā to prasīja mācībspēki. Tādējādi var uzskatīt, ka konflikts starp universitātes vadību un mācībspēkiem ir atrisināts.

Lai arī līdz jaunajam studiju gada sākumam palikušas dažas dienas, visai kritiska situācija veidojas Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Vairāku fakultāšu mācībspēki neparakstīja grozījumus darba līgumos, kas paredzēja mainīt slodžu aprēķinu, no tā izslēdzot sagatavošanos lekcijām un pētniecisko darbu. Rezultātā profesoriem no Veterinārmedicīnas fakultātes ienākumi samazinātos teju uz pusi. Pēc žurnālistu un atbildīgo ministriju iesaistes universitātes rektore atzinusi, ka jaunā kartība neatbilst normatīvajam regulējumam un solījusi to labot.

“Es ceru, ka universitāte nekavējoties šo te labos un izstrādās jaunu iekšējo regulējumu. Bet nu manā fakultātē joprojām ir mācībspēki, kuri darba līgumus nav parakstījuši un kuri neakceptē grozījumus, bet varbūt nākamnedēļ tas mainīsies. Kaut kas pozitīvs pēc vakardienas tomēr ir noticis, tā kā paldies jums liels,” saka Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta direktore Agrita Kiopa.

Par jomu atbildīgajā ministrijā akcentē, ka turpmāk pastiprināti uzraudzīs, lai visu augstskolu rektori ievēro likumu, kas liek maksāt ne tikai par lekciju vadīšanu, bet arī pētniecību, kas izšķirīgi studiju programmu kvalitātes celšanai.

Lauksaimniecības universitātes iekšējās domstarpības arī atsedza augstākās izglītības jomā plaši izplatītas šķērssubsīdijas starp dažādām jomām, kad veiksmīgas fakultātes, kas spēj piesaistīt un nopelnīt uz ārzemju studentiem, un spiestas uzturēt mazāk veiksmīgus novirzienus, kuri nīkuļo krītoša studentu skaita dēļ.

Lasi vēl