Līvija Baļčūne – bērnudārza audzinātāja dzīves garumā

7 komentāri

“Man ir ļoti palaimējies,” tā pavisam lakoniski savu darba dzīvesstāstu raksturo Līvija Baļčūne, kura svin 50. gadadienu kopš viņa kļuva par bērnudārza audzinātāju Rīgas 13. bērnudārzā “Ābecītis”.

Līvija Baļčūne nesen arī no Valsts prezidenta rokām saņēma atzinības krustu par ieguldījumu un neatlaidību savā ilgajā darba mūžā.

Apaļajā darba jubilejā Līviju sveica arī bērni un kolēģi. Viena no pirmajām sveicējām ir viena no Līvijas pirmajām audzēknēm Vineta Jonīte, kura, būdama maza meitene, pirmo reizi šā bērnudārza slieksni pārkāpa tai pat dienā, kad viņas audzinātāja Līvija Baļčūne.

Bērnudārzā Vineta kopā ar audzinātāju Līviju piedzīvoja daudz skaistu mirkļu. Interesanti, ka tolaik jaunā audzinātāja Līvija bija viena no pirmajām, kura sāka bērnus vest ārpus bērnudārza teritorijas, tolaik tas bija kaut kas jauns un neierasts. Iedvesmojoties no savas bērnības audzinātājas, arī Vineta kļuvusi par bērnudārza audzinātāju.

“Tas ir arī stāsts par to cilvēcību, cik mēs ļoti mākam savai profesijai nevis kalpot, – šī ir viņai debesīs dota profesija. Ja ir tāds skolotājs priekšā, tad bērni arī izvēlas profesiju,” saka Vineta.

Līviju jubilejā, protams, sveica arī tagadējie dārziņa audzēkņi. Bērni bija pamatīgi sagatavojušies – dejas, dzejoļi un vēl dažādi priekšnesumi. Arī bērnudārza audzinātājas sveica savu kolēģi ar jautru deju.

Tik daudz prieka un uzmanības audzinātājai Līvijai sniedza patiesu prieku. Viņas norāda, ka 50 gadi bērnudārzā patiesībā padara viņu tikai jaunāku un laimīgāku.

“Bērni ir laimes sajūta, prieks, un starp viņiem nevar nemaz novecot, te nu mūžīgi jauns esi,” saka Līvija.

Līvija Baļčūne ir saņēmusi arī atzinības krustu no Valsts prezidenta rokām. Tas pasniegts par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā. Tas, ka audzinātāja Līvija ir pelnījusi augstāko atzinību, var apliecināt ikviens bērns, kuram bijusi tā laime sastapt šo jauko audzinātāju.
7 komentāri