Lielās algas: ST atstāj spēkā solidaritātes nodokli

Komentāri

Satversmes tiesa liek Saeimai mainīt vienu pantu likumā par Solidaritātes nodokli, tomēr kopumā lielo algu saņēmējiem piemērotais solidaritātes nodoklis atzīts par Satversmei atbilstošu.

Satversmes tiesa ceturtdien, 19. oktobrī, pasludināja spriedumu lietā, kurā par 37 lielo algu saņēmēji prasīja atcelt solidaritātes nodokli. Solidaritātes nodokli 34,04% apmērā nodarbinātajiem ir jāmaksā par to sava atalgojuma daļu, kas pārsniedz aptuveni 4000 eiro mēnesī.

Satversmes tiesa neapmierināja pieteicēju vēlmi atcelt solidaritātes nodokli. Vienlaikus tiesa par Satversmei neatbilstošu atzina Solidaritātes nodokļa likuma 6. pantu. Norma atzīta par tādu, kas pārkāpj vienlīdzības principu, jo dažādiem solidaritātes nodokļa maksātājiem ir piemērotas dažādas šī nodokļa likmes, šodien skaidroja Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova.

Sanita Osipova
Satversmes tiesas tiesnese

Šeit parādās nevienāda attieksme, jo Solidaritātes nodokļa likuma 6. pants nosaka šīs dažādās likmes. Ir pamatlikme, ko maksā lielākā daļa. Tad ir atsevišķa likme pašnodarbinātajiem. Ir atsevišķa likme pensionāriem, tad ir atsevišķa likme pensionāriem. Tas ir ienākumu nodoklis, ko piemēro darba ņēmējam. Jāmaksā no algas. Tad, kāpēc šī dažādās attieksmes pret dažādām grupām, kur nav nekāda loģika solidaritātes nodokļa ietvaros?

Saeimai uzdots Satversmei neatbilstošo pantu mainīt līdz 2019. gada 1. janvārim, lai dotu laiku izstrādāt alternatīvu risinājumu, neradot problēmas valsts budžetam. Šī bija pirmā no divām lietām, ko Satversmes tiesa ierosinājusi par solidaritātes nodokli. Šo maksājumu apstrīdējuši arī deviņi darba devēji. Spriedumu otrajā lietā Satversmes tiesa paziņos 16. novembrī.

Lasi vēl