Komentāri

Atšķirībā no citiem Latvijas reģioniem Latgalē partijas priekšvēlēšanu programmās neaizraujas ar pazīstamu cilvēku teicieniem. Tikai viena partija iekļāvusi rakstnieka Kārļa Skalbes vārdus: “Runā ar darbiem – tā ir stiprākā un labākā valoda”. Taču atsevišķas partijas programmām piegājušas visai radoši.

Kāds politiskais spēks Aglonas novadā uzskaita vārdus, kas bieži lasāmi programmās – veicināsim, pilnveidosim, atbalstīsim, uzlabosim un citus. Politiskais spēks sola, ka šie darbības vārdi pirms lēmuma pieņemšanas tiks rūpīgi izsijāti maksimālā sabiedrības labuma gūšanas sietos, kā arī programmā iekļāvis tādus kā desmit baušļus.

Arī Latgales partiju programmās atrodami gan ļoti izplūdušas frāzes, gan konkrēti solījumi. Piemēram, Zilupē tiek solīts pievērst īpašu uzmanību atkritumu apsaimniekošanai vai Baltinavā – strādāt pie pašvaldības ceļu infrastruktūras sakārtošanas un ielu apgaismojuma nodrošināšanas.

Turpretī, piemēram, Daugavpilī tiek konkrēti norādīts, ka ik gadu par desmit procentiem augs algas pašvaldības darbiniekiem, bet pirmklasniekiem pabalsts mācību līdzekļu iegādei palielināsies līdz 55 eiro.

Runājot par konkrētām sfērām, attiecībā uz sociālo atbalstu Ciblas novadā kāda partija raksta, ka ieviesīs vienreizēju pabalstu tiem, kas stājas laulībā, un piebilst, ka to piešķirs, stājoties laulībā pirmo reizi. Savukārt Rugāju novadā kāda saraksta vienīgais kandidāts vēlas vientuļajiem pensionāriem lauku apvidos nodrošināt kurjera pakalpojumus, lai piegādātu pirmās nepieciešamības preces un zāles. Izglītības jomā, piemēram, Ciblas novadā tiek solīts atbalstīt B kategorijas autovadītāja tiesību iegūšanu vidusskolēniem un atbalstīt novada jauniešu studijas medicīnas jomā. Bet partija Aglonas novadā vēsta, ka cīnīsies par mazo lauku skolu saglabāšanu, un atgādina, ka skola lauku apvidū izsenis ir bijusi “gaismas stars tumsas valstībā”.

Virkne solījumu skar arī pārvaldības uzlabošanu, un, piemēram, Rugāju novadā kāds saraksts vēlas nodrošināt, lai pašvaldības izsludinātajos darbavietu konkursos nefigurētu vieni un tie paši trīs uzvārdi un vakance tiktu piešķirta pēc godīgiem principiem.

Lasi vēl