Latvijas studentiem būs plašākas iespējas izmantot “Erasmus Plus” programmas

1 komentārs

Turpmākajos gados Latvijas studentiem būs plašākas iespējas izmantot “Erasmus Plus” studiju un prakses programmas.

Eiropas Komisija (EK) šīm programmām pieejamo finansējumu turpmāko septiņu gadu posmam nolēmusi divkāršot, un tas sasniegs jau 30 miljardus eiro. Latvijā vidēji gadā “Erasmus” piedāvātās iespējas izmanto ap 2000 studentu, tomēr jauniešu konkurence un interese par iespēju doties “Erasmus” mobilitātes programmās pēdējos gados samazinās.

To galvenokārt ietekmē bailes zaudēt darba vietu, jo daļa studentu paralēli mācībām strādā, kā arī augstās dzīvošanas izmaksas ārzemēs, tāpēc, piemēram, jaunieši no sociāli mazaizsargātām ģimenēm un invalīdi pat nemēģina pieteikties “Erasmus” programmām.

Latvijas Studentu apvienības starptautiskā virziena vadītāja Katrīna Sproģe norāda: “Ar stipendiju parasti nekad nepietiek, lai nosegtu savas dzīvošanas iespējas, līdz ar to studējošais var izvēlēties doties uz valsti, kurā viņam pietiktu šīs naudiņas, un tas vairs neietekmē tik ļoti tās augstskolas izvēli, bet valsts izvēli. Ja viņš varētu un būtu spējīgs studēt labākā augstskolā, iespējams, kur būtu sarežģītākas programmas – viņš tur nevar aizbraukt, jo vienkārši naudiņas nepietiek.”

EK finansējuma palielinājums tomēr nenozīmēs augstākas stipendijas, bet gan drīzāk plašākas prakses un studiju iespējas lielākam studentu skaitam, tādēļ Valsts izglītības attīstības aģentūra mudina arī augstskolas paplašināt partneraugstskolu loku, lai piedāvātu studentiem vairāk dažādu studiju programmu.