Latvijas pļavās dodas īpaša aitu un liellopu “brigāde”, kas palīdzēs atjaunot dabiskās pļavas

1 komentārs
Latvijas pļavās dodas īpaša aitu un liellopu “brigāde”, kas palīdzēs atjaunot dabiskās pļavas
Foto: LDF

Latvijas Dabas fonda (LDF) mobilais ganāmpulks sācis pirmo darba sezonu dabisko pļavu atjaunošanā, informē LDF.

21. maijā, kad visā Eiropā tika atzīmēta “Natura 2000” diena, mobilajam ganāmpulkam bija pirmā darba diena saimniecībā “Marsi”, kas atrodas Valkas novadā. Mobilais ganāmpulks ir īpaši izveidots gaļas liellopu un aitu ganāmpulks, kas ceļos pa Latviju, lai ar noganīšanu palīdzētu atjaunot dabiskās pļavas. Tā ir viena no LDF projekta “GrassLIFE” ietvaros īstenotajām aktivitātēm. Dabisko pļavu atjaunošana notiks “Natura 2000” teritorijās, kurās ir Eiropas Savienības (ES) nozīmes zālāju biotopi.

Mobilajā ganāmpulkā šobrīd ir aptuveni 60 Galoway šķirnes liellopi un ap 200 Romanovas šķirnes aitu. To pastāvīgā mītnes vieta ir Līgatnes pagastā, bet, sākoties ganīšanas sezonai, ganāmpulks tiek sadalīts atsevišķās vienībās un dodas “strādāt” dabiskajās pļavās dažādās Latvijas “Natura 2000” teritorijās – tajās, kuras atrodas nomaļās vietās, ir grūti pieejamas vai kādu citu iemeslu dēļ šobrīd netiek atbilstoši apsaimniekotas. LDF izvēlēsies tieši tās vietas, kuras ir kritiski apdraudētas un bez apsaimniekošanas – noganīšanas – izzudīs.

Kā skaidro LDF, pēc noganīšanas un pļavas atgriešanas dzīvē, LDF kopīgi ar saimniekiem meklēs visiem izdevīgus risinājumus lai arī nākotnē turpinātos atjaunoto pļavu apsaimniekošana. Kopā četros projekta gados paredzēts noganot atjaunot 600 hektārus dabisko pļavu.

Saimniecībā “Marsi”, kurā LDF atklāj ganīšanas sezonu, ir vairāki aizsargājami ES nozīmes biotopi, piemēram, izcila parkveida pļava un citi zālāji ar augstu bioloģisko daudzveidību, tāpēc  “Marsu” saimnieki ar prieku uzņems pie sevis palīgus – pinkainās govis un aitas ar jēriem. Šovasar mobilā ganāmpulka lopi ceļos arī uz Lielupes palienes pļavām Jelgavā un pļavām Gaujas Nacionālajā parkā.

Dabiskās pļavas ir viena no izcilākajām Latvijas dabas vērtībām – augu daudzveidība tajās ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos. Latvijā vienā kvadrātmetrā dabiskās pļavas atrastas apmēram 50 augu sugas, savukārt 15 putnu sugām, piemēram, ķikutam, mērkaziņai un griezei dabiskās pļavas ir vienīgā piemērotā dzīvotne. Dabiskās pļavas ir ne tikai viena no sugām bagātākajām dzīvotnēm pasaulē, tā veido arī brīnišķīgu ainavu, puķu un kukaiņu krāsainību, ar ko cieši saistās Latvijas identitāte.

Taču dabisko pļavu un ganību Latvijā šobrīd palicis ļoti maz. Tās aizņem tikai augstākais 0,7% Latvijas teritorijas jeb 67 000 hektāru. Pirms 100 gadiem šādas pļavas sedza 30% no mūsu valsts. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saglabāt un uzturēt visas mūsu dabiskās pļavas, lai Latvija šo vērtību nezaudētu.

Tāpēc LDF, sadarbojoties ar partneriem – Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu, zemnieku saimniecību “Krastiņi” un vēl 11 zemnieku saimniecībām, visā Latvijā īsteno vērienīgu projektu “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana.”

Foto: F64

Projekta mērķis ir palīdzēt Latvijā saglabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas – atjaunot tās, un veicināt tajās dabai draudzīgu saimniekošanu. Projekta piecu darbības gadu laikā notiks aktīvs pētniecības darbs, pārbaudot un analizējot dažādas zālāju atjaunošanas metodes. Tiks veikta zālāju sniegto ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana, kā arī pirmo reizi Latvijā tiks izstrādāts zālāju konektivitātes modelis, kas noteiks būtiskākās vietas zālāju atjaunošanai Latvijā. Nozīmīga sadaļa projektā tiek veltīta zālāju produktu potenciāla izpētei un produktu ideju radīšanai.
Inga Račinska
Projekta vadītāja

“GrassLIFE” ir inovatīvs projekts – tajā kopā ar zemnieku saimniecībām īstenosim un pārbaudīsim arī tādas zālāju atjaunošanas metodes, kas līdz šim Latvijā nav izmantotas. Mobilais ganāmpulks ir nozīmīgākā projekta inovācija, jo šāds paņēmiens zālāju apsaimniekošanai sistemātiski un ilgtermiņā ne Latvijā, ne Baltijā līdz šim nav izmantots.

Projekts tiek īstenots no 2017. līdz 2023. gadam. Tas noritēs 14 “Natura 2000” teritorijās. Projekta kopējais budžets ir 4,3 miljoni eiro, no tiem nozīmīgi ieguldījumi paredzēti gan ganīšanas infrastruktūras izveidei projekta saimniecībās, gan pļavu atjaunošanai un mobilā ganāmpulka izveidei un darbībai.