Pievienot komentāru

Šogad “Latvijas lepnuma” balvu nominācijā “Vairāk nekā prasa pienākums” saņēma bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs, kurš sniedz ārkārtīgu atbalstu garīgās veselības jomā.

“Man interesē cilvēki, man patīk runāt, uzdot jautājumus, man patīk, kad ir laiks padomāt…Psihiatrija bija absolūti vienīgā mana izvēle, citas opcijas nebija,” saka Bezborodovs.

Latvijā bērnu psiholoģijā ilgstoši nav bijis algoritms, pēc kā vadīties, uzsver Bezborodovs. “Pēdējo gadu mēs ar kolēģu grupu esam aktīvi strādājuši pie klīnisko algoritmu izstrādes bērnu psiholoģijā, un tas drīz tiks publicēts,” atklāj bērnu psihiatrs.

Viņš aktīvi iesaistās ne tikai zinātnē, profesionālajā mediķa darbā, bet dara daudz vairāk nekā to prasa viņa pienākumi – aktīvi iesaistās politikas veidošanas procesos, viņš stiprina nevalstiskās organizācijas, sniedzot konsultācijas, piedaloties un organizējot dažādus pasākumus, veicinot nevalstiskā sektora stiprināšanu un attīstību.

Ar viņa atbalstu nepārtraukti jau daudzu gadu garumā tiek veidots iekļaujošs sabiedrības viedoklis par personām ar mentālās veselības izaicinājumiem.

“Pēdējos gados centos izmantot visas iespējas runāt ar sabiedrību arī par lietām, kas nav tik vienkāršas. Man tiešām šķiet, ka psihiskā veselība ir prioritāte un bērnība ir tas laiks, kad varam palīdzēt,” saka Bezborodovs.

Par projektu

”Latvijas Lepnums” ir 2004. gadā aizsākts kanāla ”TV3” (SIA All Media Latvia) sociālās atbildības projekts, kas jau vairāk nekā 16 gadu garumā ”Latvijas Lepnuma” godināšanas ceremonijā apbalvo līdzcilvēkus, kuri ar pašaizliedzīgu, nesavtīgu rīcību un iedvesmojošu darbu ir padarījuši Latviju labāku, veicinot pozitīvas pārmaiņas, vairojot iejūtību, iekļaušanu, uzlabojot cilvēku savstarpējās attiecības un sabiedrības domu.