Latvijas iedzīvotājiem piedāvās grupu nodarbības, lai palīdzētu atmest smēķēšanu

0 Komentāru
Latvijas iedzīvotājiem piedāvās grupu nodarbības, lai palīdzētu atmest smēķēšanu
F64

Tuvākajā laikā Veselības ministrija (VM) uzsāks īstenot pilotprojektu smēķēšanas atmešanas veicināšanai. Līdz 2019. gada marta beigām Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties bezmaksas smēķēšanas atmešanas grupu nodarbībās, kuras vadīs speciāli mācīti psihologi un psihoterapeiti, informē VM.

Nodarbībās varēs piedalīties ikviens smēķējošs pilngadīgs iedzīvotājs, kurš vēlas atmest smēķēšanu, vai ir saņēmis veselības aprūpes speciālista rekomendācijas atmest smēķēšanu un ir motivēts to darīt. Atsevišķas grupas tiks rīkotas grūtniecēm un jaunajām māmiņām jebkurā vecumā.

Kopumā dažādās vietās visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupas. Iedzīvotājiem tiks piedāvāts četru vai septiņu smēķēšanas atmešanas atbalsta nodarbību kurss.

Pilotprojekta galvenie uzdevumi ir apmācīt un sniegt atbalstu ārstiem pacientu motivēšanā smēķēšanas atmešanai, kā arī izstrādāt smēķēšanas atmešanas atbalsta grupas programmu un nodrošināt tās īstenošanu, piedāvājot tajā iesaistīties ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam.

Pēc VM paustā, lai veicinātu smēķēšanas atmešanu, būtiska ir smēķētāju motivēšana un atbalsta sniegšana. Pilotprojekta aktivitātes būs vērstas uz to, lai iespējami daudz ģimenes ārsti un grūtnieču un zīdaiņu aprūpē iesaistītie speciālisti – ginekologi, vecmātes, neonatologi – saņemtu gan metodisku atbalstu, gan iespēju nosūtīt savus pacientus uz smēķēšanas atmešanas atbalsta pasākumiem.

VM uzskata, ka tieši ģimenes ārstam ir unikāla iespēja individuāli uzrunāt lielu daļu no smēķējošiem iedzīvotājiem un sniegt nepieciešamo atbalstu smēķēšanas atmešanā.

“Ja visi primārās aprūpes speciālisti iesaistītos pacienta smēķēšanas statusa identificēšanā un padoma sniegšanā pacienta smēķēšanas atmešanai, ik gadu potenciāli izdotos sasniegt vairāk nekā 80% no visiem tabakas lietotājiem. Primārās aprūpes speciālistu mērķtiecīga rīcība mudinātu 40% smēķējošo pacientu atmest smēķēšanu,” min VM.

Šobrīd projektā izstrādāti trīs metodiskie materiāli, tostarp rokasgrāmata “Kā palīdzēt pacientiem atmest smēķēšanu”, kas domāta ģimenes ārstiem, kā arī grūtnieču un zīdaiņu aprūpē iesaistītajiem speciālistiem. Šī grāmata piedāvā praktiskas metodes darbam ar smēķējošiem pacientiem, tostarp grūtniecēm un jaunajām māmiņām, lai sekmētu pacientu motivāciju atmest smēķēšanu.

Projekta laikā izstrādāta arī rokasgrāmata smēķēšanas atbalsta grupu vadītājiem, un tā ir metodisks materiāls, kurā aprakstīta programma atbalsta grupu vadīšanai, kā arī tās teorētiskais pamatojums un norises priekšnosacījumi.

Savukārt rokasgrāmata “Es atmetu smēķēšanu” ir informatīvi praktisks materiāls smēķēšanas atbalsta grupu dalībniekiem. Šo grāmatu veido divas daļas. Pirmā daļa ir informatīva, un tajā ietverta informācija par smēķēšanas ietekmi uz smēķētāju un vidi, skaidrojot dažādus sabiedrībā eksistējošus ar smēķēšanu saistītus mītus, kā arī sniegti praktiski ieteikumi par to, kā labāk atmest smēķēšanu un kā pārvarēt fiziskās un psiholoģiskās grūtības, kuras rodas pēc smēķēšanas atmešanas.

Pilotprojektam noslēdzoties, tiks izvērtēta tā īstenošanas laikā veikto aktivitāšu tajā skaitā īstenotās smēķēšanas atmešanas atbalsta programmas, efektivitāte, un izstrādāti priekšlikumi turpmākai pakalpojuma sniegšanai.
0 Komentāru