Latvijas iedzīvotāji tagadni uzlūko kā drūmāko savas dzīves posmu

0 Komentāru
Latvijas iedzīvotāji tagadni uzlūko kā drūmāko savas dzīves posmu
FOTO: LETA

Lai gan, raugoties uz dzīvi laika griezumā, Latvijas iedzīvotāji tagadni uzlūko kā drūmāko savas dzīves posmu, sapnis par nākotni saistās ar pārtikušām vecumdienām, ko sagaidīt veseliem un laimīgiem, kuplas ģimenes lokā.

Tomēr pētījuma dati rāda, ka šodien rīcība arvien atpaliek no nākotnes sapņu vēriena. Situāciju īpaši nopietnu dara Latvijas iedzīvotāju zemais nākotnes plānošanas horizonts – savu dzīvi vispār neplāno vidēji 37% cilvēku. Savukārt, analizējot nākotnes apdraudējumu novēršanas iespējas, redzams, ka Latvijā dzīvojošie pārsvarā zina, kāda būtu pareizā rīcība, tomēr savā dzīvē to neīsteno.

Latvijas iedzīvotāju apņemšanās līdz valsts simtgadei

Svarīgākais, ko Latvijas iedzīvotāji vēlas sasniegt līdz valsts simtgadei 2018. gadā, ir iegūt izglītību, kā arī gūt panākumus, izaugsmi darbā (nozīmīgi vienādam skaitam – 15% aptaujāto). 12% aptaujāto kā svarīgāko apņemšanos norādījuši savas veselības uzlabošanu. Tikpat lielam respondentu skaitam (12%) būtiski iegādāties jaunu mājokli vai labiekārtot esošo. Kā mazāk būtiskās Latvijas iedzīvotāju apņemšanās minamas bērnu audzināšana (nozīmīgi 2% aptaujāto), kā arī ģimenes pieaugums savā vai savu bērnu ģimenē (nozīmīgi 3% aptaujāto).

Ko iedzīvotāji sagaida no valsts?

Pamatā Latvijas iedzīvotāju vidū dominē gaidas, ka valsts galvenais uzdevums līdz tās simtgadei būtu vairot iedzīvotāju materiālo labklājību (kā svarīgāko valsts uzdevumu minējuši 22% aptaujāto), uzlabot nodarbinātību (10%), kā arī attīstīt ekonomiku un tautsaimniecībai svarīgās nozares (9%). Savukārt kā mazāk svarīgie uzdevumi minēti nodokļu sloga samazināšana (svarīgi 2% aptaujāto) un nepieciešamība uzlabot izglītības sistēmu (nozīmīgi 2% aptaujāto).

Dzīves plānošana – no algas līdz algai

Pētījuma dati rāda, ka kopumā Latvijas iedzīvotāju laika plānošanas horizonts ir ekstrēmi zems – savu dzīvi vispār neplāno vidēji 37% aptaujāto. Savu karjeru neplāno vidēji 42% iedzīvotāju. Bērnu dzīvi neplāno katrs trešais – 33% aptaujāto. Brīvdienas vai ceļojumus neplāno 41% aptaujāto. Savukārt personīgās finanses visbiežāk (35% aptaujāto atbilde) tiek plānotas viena mēneša griezumā, tātad, no algas līdz algai.

Apdraudējumu mazināšana nākotnē

Pētījums parāda vēl kādu nozīmīgu, Latvijas iedzīvotājus raksturojošu iezīmi – zināšanas par to, kā būtu pareizi, taču tajā pašā laikā iztrūkstošu rīcību, lai mazinātu iespējamos nākotnes apdraudējumus savā dzīvē. Tādus būtiskus aspektus kā veselības pārbaudes, veselīgs dzīvesveids, naudas uzkrājumi nenoteiktam mērķim, uzkrājumu veidošana bērnu izglītībai, pastāvīga profesionālā izglītošanās, veselības, dzīvības, auto (KASKO), nekustamā īpašuma apdrošināšana, kā arī iemaksas pensiju fondā kā svarīgus, domājot par nākotnes apdraudējumu mazināšanu, novērtē vairums Latvijas iedzīvotāju. Savukārt to, kuri kādu no minētajām lietām īsteno arī dzīvē ir ievērojami mazāk.

0 Komentāru