Latvijā veidos ētikas padomi, kas risinātu dažādus ar mediju vidi saistītus problēmjautājumus

0 Komentāru

Lai risinātu dažādus ar mediju vidi saistītus problēmjautājumus, Latvijā tiks veidota mediju ētikas padome. Šādas uzraudzības mehānisma izveidi otrdien, 27. novembrī, atbalstīja valdība.

Mediju ētikas padome būs neatkarīga, valsts arī neveiks tās uzraudzību. Vienlaikus, mehānismam ir paredzēts valsts finansējums – aptuveni 54 000 eiro gadā. Meklējot situācijas risinājumus, izskatīti vairāki varianti. Viens no tiem bija Saeimas apstiprināts Mediju tiesībsargs, otrs variants – izvirzīts Mediju ombuds, savukārt trešais variants, kurš arī pieņemts – pašas žurnālistu vides veidota Mediju ētikas padome.

Aiga Grišāne
Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītāja

Tā nav Kultūras ministrijas vai valdības iniciatīva, mēs atbalstām nozares pašregulēšanos, un nozare to ir gatava darīt, par ko mēs esam gandarīti.

Kā LNT Ziņām skaidroja Latvijas Žurnālistu asociācijā, nozare pati varētu izvirzīt pārstāvjus, kuru viedoklim uzticas un kuri varētu sniegt konsultatīvu atzinumu, vai konkrētu mērķu sasniegšanai žurnālista rīcība ir attaisnojama. Visvairāk tas varētu attiekties uz analītiskajiem raidījumiem.

0 Komentāru