Latvijā vairāk nekā puse no dziļurbumiem ir vecāki par 40 gadiem

0 Komentāru

Līdz galam nav apzināts, cik Latvijā ir ūdens ieguves urbumu un kāds ir to stāvoklis. Pēdējā urbumu apsekošana Latvijā notikusi pirms 10 gadiem.

Lai gan ārēji nekas neliecināja par avārijas stāvokli, pirms mēneša Platonē negaidīti sagruva 240 metrus dziļš urbums, kas pirms 46 gadiem bija būvēts toreiz vēl kolhoza vajadzībām. Bez dzeramā ūdens palika vairāki simti iedzīvotāju. Kaut kas tāds Latvijā notika pirmo reizi, situācija tika vērtēta kā ārkārtas.

Taču izrādās, ka vairāk nekā puse no oficiālajā datu bāzē reģistrētajiem urbumiem ir vecāki par 40 gadiem. Turklāt, par lielāko daļu no tiem vispār nav pieejama aktuālā informācija.

Kristaps Caune
LVĢMC Hidroloģijas nodaļas vadītājs

Par kaut kādiem 13 000 mums tā kā nav… Ir varbūt tikai ierīkošanas brīža informācija. Nav nekādas jaunākas informācijas. Jo arī mūsdienās urbumu vai zemes īpašumu pārdod, ir citi apsaimniekotāji, viņa stāvoklis var arī pasliktināties. Un šādas informācijas mūsu rīcībā nav.

Par urbumu atbild tā īpašnieks vai apsaimniekotājs. Pašvaldību komunālie uzņēmumi regulāri ņem ūdens kvalitātes analīzes un apmēram reizi gadā veic urbuma apsekošanu. Tomēr pēdējos gados līdzekļu tam nepietiek. Speciālisti arī atzīst, ka par daudziem padomju laikos izbūvētiem urbumiem dokumentācija vispār nav saglabājusies.

0 Komentāru