Latvija uzskatāma par vietvārdiem krāšņu valsti – īpašā talkā savākts 4397 vietvārdu

Komentāri

Vietvārdu talka ir noslēgusies un vietvārdu lāde ir piepildīta. Tā gan palikusi atvērta, lai pildās arī turpmāk. Gada sākumā ikviens Latvijas iedzīvotājs tika aicināts iemūžināt pašmāju vietvārdus – galvenokārt tos mazos – neoficiālos, kuriem neatrodas vieta kartē, taču tie dzīvo vietējo ļaužu valodās.

Viens no ražīgākajiem vietvārdu talciniekiem bijis Alūksnes novads. Pateicoties Annas pagasta bibliotekārei Inai Balaņukai. Viņa ar īpašu atbildību izturējās pret mantojumu, ko bibliotēkai savulaik uzticēja kāda vietējā kundze, kas jau 90tajos gados bija izpētījusi pagasta apkaimi.

Papildinot esošos ierakstus ar jauniem vietvārdiem, izgaismojās vēl citas leģendas un nostāsti.

Kopš pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka valodnieks Jānis Endzelīns, pagājuši jau simts gadi. Pēdējās desmitgadēs vietvārdu vākšana bija apsīkusi. Taču svarīgi tiem neļaut paslīdēt garām ausīm, jo nereti vietvārdu mūža ilgums ir vien pus gadsimts.

Vietvārdi ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Mūsu adresē ir iekļauta noteikta pilsēta vai ciems, iela vai mājas nosaukums. Tie gan visi ir oficiālie vietvārdi, kas jau fiksēti. Taču valodniekus interesē tieši šie neoficiālie vietvārdi, kurus lieto sarunā un nereti zina vien atsevišķas dzimtas pārstāvji. Tieši šiem vārdiem ir iela nozīme, jo glabā šo vēsturisko atmiņu un ļauj apzināties savas saknes un valodas unikalitāti. Šie vietvārdi parasti ir tie, kas paliek ārpus valodnieku un ģeogrāfu redzesloka. Taču vārdus dodam kā piemājas ūdeņiem, mežiem un pļavām, tā pat peļķēm un cinīšiem. Kopumā Latvijā apzināti ap miljonu vietvārdu. Talkas laikā savākti vēl teju 4400.

Valodniekiem gandarījums, ka šī akcija mudinājusi līdzcilvēkus domāt par vietvārdiem – par to izcelšanos, nozīmi. Cerībā, ka tā būs šīs talkas pievienotā vērtība, kas kļūs par pastāvīgu procesu.

Lasi vēl