Latvijā top unikāls izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”

0 Komentāru

Sestdien, 30. jūlijā, Rīgā pirmo reizi vienkopus satikās to Latvijas dzimtu pārstāvji, kuriem ir savi ģerboņi. Viduslaikos iedibinātā tradīcija pašlaik piedzīvo renesansi gan Eiropā, gan Latvijā.

Pirms 14 gadiem Saeima pieņēma Ģerboņu likumu, nosakot, ka līdzās pašvaldību ģerboņiem var tikt apstiprināti arī fizisku personu ģerboņi. Kopš tā laika interese par savu dzimtu ģerboņu veidošanu ir būtiski palielinājusies. Cilvēki ne tikai atjauno savus vecos dzimtu ģerboņus, bet arī veido tos no jauna. Savus ģerboņus ir reģistrējušas tādas personības kā Vaira Vīķe Freiberga, Māris Gailis un Klāvs Radziņš, arī Stradiņu, Bīriņu, Grēviņu dzimta – kopumā 70 dzimtas. Un pašlaik top arī unikāls izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”.

Grāmatu iecerēts dāvināt bibliotēkām.

0 Komentāru