Latvijā stingrāk regulēs psihologu pakalpojumus

Komentāri

No nākamā gada Latvijā ieviesīs stingrākus nosacījumus psihologu darbībai. Šogad pieņemtais Psihologu likums paredz ieviest obligātu psihologu sertifikāciju, praksi psihologa – pārrauga uzraudzībā un vienotu valsts psihologu reģistru, kas garantētu sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 

Līdz šim neviens normatīvais akts neregulēja, kurš drīkst darboties kā psihologs un kas ne, tādēļ šo iespēju izmantoja arī mazizglītotas personas.

Vladislavs Vespers
Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks

Ja cilvēks bija apguvis kādus pusgada garuma kursus mākslas terapijā, smilšu vai vēl kaut kādā interešu izglītības programmā, principā viņš to varēja uzdot kā psihologu pakalpojuma paveidu, un pēc būtības psihologa profesionālai darbībai pielīdzināmu pakalpojumu. Faktiski likums to neaizliedz. Piemēram, Valsts policija nereti sūdzējās, ka dažu psihologu atzinumi nav kvalitatīvi sagatavoti, tāpat arī Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija uz to bija norādījusi.

Līdz šim praktizējošiem psihologiem ar atbilstošu izglītību un pieredzi noteikts divus gadu pārejas periods, lai nokārtotu sertifikāciju, savukārt pārējām personām, kuras vēlēsies darboties kā psihologi, būs jāiegūst atbilstoša izglītība un gads vai divi jādarbojas psihologa – pārrauga uzraudzībā.

Lasi vēl