Latvijā ir problēmas ar orgānu donoriem. Grasās informēt sabiedrību, ka miris cilvēks var glābt daudziem citiem dzīvību

Komentāri

Latvijas sabiedrība joprojām neizprot orgānu ziedošanas nozīmi cilvēka dzīvības glābšanai. Mediķi uzskata, ka cilvēkiem netiek pietiekami skaidrots, ka cilvēks pēc nāves var izglābt vairākas dzīvības.

Šobrīd Latvijā 54 cilvēki gaida rindu uz nieru transplantāciju, vēl astoņi cilvēki – ir rindā uz jaunu sirds pārstādīšanas operāciju, kā norāda eksperti – katrs neizmantotais donors faktiski nozīmē vairāku cilvēku nāvi, nekā tikai vienu.

Latvijas normatīvi ļauj izmantot mirušā cilvēka orgānus, ja viņš nav noteicis aizliegumu sava ķermeņa tālākai izmantošanai. Tomēr prakse liecina, ka lielākoties šo lēmumu jāpieņem mirušā radiniekiem, un tas ir ļoti grūti, jo lēmums jāpieņem vissmagākajā brīdī – kad tikko zaudēts tuvs cilvēks.

Jānis Jušinskis
LATVIJAS TRANSPLANTĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA PIENĀKUMU IZPILDĪTĀJS

Ja mums ir iespēja runāt ar piederīgajiem, mēs runājam, šeit parādās tā problēma, ka cilvēki uzņemas uz sevi to atbildību, viņi nekad nebija par to runājuši,ne izdomājuši to jautājumu, un tad, protams, parādās tas variants, ka es labāk pateikšu “nē”, jo nezinu.

Latvijā tiek veiktas tikai nieru un sirds transplantācijas. Gadā vidēji notiek ap 70 nieru, un četras sirds pārstādīšanas operācijas. Taču šādu operāciju skaits varētu būt krietni lielāks, ja vairāk cilvēku atļautu ziedot savus orgānus. Dažreiz pacientiem rindā uz transplantāciju jāgaida pat divus gadus.

Vairāk nekā 300 ārsti, māsas un ārstu palīgi Latvijā apguvuši Spānijas kolēģu sagatavotos mācību materiālus par transplantācijas nozīmi mūsdienu medicīnā. Jo arī ārstniecības personālam trūkst zināšanu, kā runāt ar mirušā tuviniekiem par orgānu ziedošanas svarīgumu citu dzīvību glābšanā.

Lai pateiktu “jā” savu savu orgānu izmantošanai pēc nāves, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē  jāiesniedz iesniegums, kas pēc tam saglabājas reģistrā. Mediķi noraida mītu, ka esamība šajā reģistrā varētu atspēlēties potenciālajam ziedotājam.

Jānis Jušinskis
LATVIJAS TRANSPLANTĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA PIENĀKUMU IZPILDĪTĀJS

Pats galvenais, ka piekļuve reģistram ir tikai ļoti ierobežotam cilvēku skaitam, tāpēc tas nekādā veidā neietekmēs ne ārstēšanas kvalitāti. Jautājums var parādīties tikai tad, kad koordinators meklē konkrētu informāciju un tas ir tad, kad cilvēks ir miris vai zināms, ka tūlīt mirs un jārisina jautājumi par ziedošanu.

Cilvēks pēc nāves var glābt vairāku cilvēku dzīvības. Nesen, piemēram, kāda meitene, ziedojot savus orgānus, Lielbritānijā izglāba astoņu cilvēku dzīvības.

Lasi vēl