Komentāri
Latvijā audzis nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars
Foto: LETA

Latvijas rādītāji ieguldījumu pētniecības un attīstības jomā ir ļoti vāji, tāpat neapmierinoša ir arī iedzīvotāju materiālās labklājības tendence, kas saistīta ar nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvara pieaugumu un ienākumu nevienlīdzības rādītājiem.

Kopumā Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam izpilde ir vērtējama kā apmierinoša, savukārt atsevišķu noteikto mērķu sasniegšana ir neapmierinoša, secinājuši Pārresoru koordinācijas centra eksperti.

Sagatavotajā ziņojumā par plāna izpildi teikts, ka no kopumā 11 vērtētajiem indikatoriem septiņu indikatoru rādītājos redzama izvirzīto mērķu sasniegšana. Pārējo četru rādītāju virzībā redzama būtiska atpalicība no mērķa sasniegšanas. Vairākiem rādītājiem vēl nav publicēta informācija par 2013. gadu, daļai – arī par 2012. un 2011.gadu, tāpēc par atsevišķu tendenču reālo raksturu plāna darbības periodā nevarot spriest.

Makroekonomiskās situācijas un ekonomikas attīstības rādītāji tiek vērtēti kā pozitīvi, jo Latvija ir sekmīgi izpildījusi visus Māstrihtas kritērijus un kļuvusi par eirozonas dalībvalsti. Vienlaikus ir secināts, ka Latvijā ir pasliktinājusies situācija saistībā ar administratīvo slogu.

Kā ļoti vāji ir novērtēti rādītāji ieguldījumu pētniecības un attīstības jomā, kur tendence ir stagnējoša un atpaliek no daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pēc ekspertu domām, ievērojama ietekme uz to ir arī privātā sektora zemajiem ieguldījumiem šajā jomā, kas rada draudus Latvijas uzņēmumu konkurētspējas nostiprināšanai un saglabāšanai nākotnē.

Pretrunā ar makroekonomisko rādītāju sekmēm ir vērojama neapmierinoša iedzīvotāju materiālās labklājības tendence, kas saistīta ar nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvara pieaugumu un ienākumu nevienlīdzības rādītājiem, secinājuši ziņojuma autori. Vienlaikus gan kā pozitīva tendence ir jauniešu ar vidējo izglītību skaita pieaugums. Pozitīvi arī tiek vērtēta noziedzības samazināšanās, lai gan ir pasliktinājusies situācija ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu.

Mērķis nav izpildīts saistībā ar valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanu, kas liecinot par apsīkumu valsts pārvaldes reformu īstenošanā, tajā skaitā valsts uzņēmumu pārvaldībā, pārvaldes funkciju izpildes efektivitātes izvērtēšanā un optimizēšanā.

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura funkcija lielā mērā bija pārvarēt 2008.-2009.gada tautsaimniecības krīzes sekas. Plāns apstiprināts 2010.gada aprīlī.

Lasi vēl