Latviešu jaunieši ASV kāri uz zināšanām par savu dzimteni un apmeklē latviešu skolu Garezerā

Komentāri
Latviešu jaunieši ASV kāri uz zināšanām par savu dzimteni un apmeklē latviešu skolu Garezerā
(Foto: Evija Trifanova / LETA)

Kamēr citiem vasaras brīvlaiks, daudzi latviešu jaunieši Amerikā mācījās latviešu vidusskolā. ASV ir spēcīga latviešu kopiena, kas kopš trimdas sākuma bērniem organizējusi skolas, lai viņiem dotu zināšanas par Latviju un latviešu kultūru. Garezerā, Mičiganas štatā, jau vairāk nekā piecdesmit gadus jaunieši mācās vasaras vidusskolā.

Vieta Amerikas savienotajās valstīs, ko zina ikviens tur dzīvojošs latvietis – Garezers. Šo vietu mēdz dēvēt arī par mazo Latviju, jo ap ezeru šeit izveidojies plašs latviešu ciems un arī daba šeit atgādina Latvijas ainavas. Turklāt ik vasaru te pulcējas pārsimt jauniešu, lai sešas nedēļas mācītos latviešu vasaras vidusskolā”

Tepat dzīvojot un mācoties, jaunieši pavadījuši pusi vasaras. Turklāt mācības Garezerā ir intensīvas. Četru vasaru laikā jāapgūst Latvijas vēsture, literatūra un latviešu valoda, kā arī ģeogrāfija. Papildus tam ir arī folkloras un ētikas stundas. Visi jaunieši dejo tautas dejas un dzied korī. Augustā vasaras skola noslēdzas ar ceturtās klases jeb vecāko, 17 gadīgo jauniešu izlaidumu. Tas izvēršas par emocionālu brīdi gan absolventiem, gan viņu vecākiem un skolotājiem.

Garezera vasaras vidusskolai ir sena vēsture, tā pastāv jau kopš sešdesmitajiem gadiem. Skolas direktore Sandra Kronīte-Sīpola stāsta, ka jauniešiem ir svarīgi just piederību Latvijai un tās kultūrai, tāpēc skolēni te vasaras pavada ar prieku.

Skolu beidzot jaunieši kārto arī eksāmenus, un atzīst, ka pārbaudījumi bijuši gana sarežģīti.

Uz Garezeru skolot šejienes jauniešus dodas arī mācībspēki no Latvijas. Literatūras skolotājs Andris Krieķis slavē jauniešus par spēju apgūt tik apjomīgu mācību vielu, tik īsā laikā un saista to ar kāri pēc latviskajām zināšanām.

Liela daļa šejienes jauniešu savu nākotni saista tieši ar Latviju. Viņi plāno Latvijā reiz studēt un strādāt.

Pirms pusgadsimta trimdas latviešu dibinātais centrs Mičiganas štatā joprojām pilda savu misiju viņpus okeānam – kopj un attīsta latvisko kultūru, pulcina kopā latviešu sabiedrību un izglīto jaunatni.

Lasi vēl