Lai novērstu plūdu atkārtošanos, nepieciešama upju un grāvju tīrīšana un padziļināšana

1 komentārs
Lai novērstu plūdu atkārtošanos, nepieciešama upju un grāvju tīrīšana un padziļināšana
Foto: LETA ()

Piecu Pierīgas novadu pārstāvji tikušies ar Zemkopības ministrijas ierēdņiem, lai apspriestu, kā cīnīties pret pēkšņi rudenī pārsteigušo plūdu atkārtošanos.

Pašvaldību vadītāji gan uzstāj, ka par pretplūdu pasākumiem būtu jārūpējas valstij, piešķirot tam finansējumu. Uz tikšanos uzaicinātie Zemkopības ministrijas pārstāvji ar vērienīgiem naudas solījumiem gan neaizrāvās.

Domnieki ir izpētījuši, ka plūdu novēršanai nepieciešama upju un grāvju tīrīšana un padziļināšana. Finansējumu tam viņi cer sagaidīt no valsts.

Plūdi Latvijā biežāk novērojami tikai pavasarī, bet šogad tie vairākus novadus pārsteidza arī rudenī. Piemēram, Salaspils iedzīvotāja Aivara māja pēdējā pusgada laikā applūda pat trīs reizes. Pēdējoreiz ūdens jau skalojies pāri palodzēm.

Salaspils iedzīvotājs Aivars Brūvers:
Tur jau tā visa lieta, ka tagad ir tikai tādi ziediņi. Ja nāks pavasarī lielie plūdi, kā viss tur aizsalst un ledi nodambējas, tas viss plusosies. Praktiski, ja tas tagad bija bez lediem, tad pavasarī varbūt būs dubultlielāki plūdi.

Viņš nav mierā ar skaidrojumiem, ka plūdos vainojams lietus, tādēļ, lai izdibinātu plūdu iemeslus, nolīdzis lidaparātu un nofilmējis redzēto. Kaut dažas aizdomīgas vietas samanījis, viņš atzīst, ka papētīt vajadzētu daudz pamatīgāk. Te gan jāpiebilst, ka Salaspilij kaimiņos esošā Stopiņu novada dome šādu pētījumu jau veikusi. Secinājumi nav iepriecinoši. Vairākas upes un notekgrāvji ir pamatīgi jāattīra un vietām jāpadziļina par 0,5 metriem.

Foto: LETAStopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs
Droši vien mums ir jāpieņem, ka plūdi ir kā dabisks process, bet tajā pašā laikā mums pašvaldībām ir jānodrošina iedzīvotājiem, lai viņi varētu būt droši savā dzīvesvietā.

Tādēļ piecas palu visbiežāk skartās Pierīgas pašvaldības centīsies vienoties par kopēju pretplūdu pasākumu plānu.

Foto: LETASalaspils domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars
Tie (pretplūdu pasākumi) nevar notikt vienas pašvaldības teritorijā, ja upe tek caur piecu pašvaldību teritorijām. Un te arī tika minēts un pamatoti minēts, ka jebkāda veida būvniecības vai pretplūdu pasākumi vienā teritroijā atstāj iespaidu uz citu teritroju, piemēram, to applūdumu vēl vairāk palielinot.

1 komentārs