Labākās iespējas darba tirgū – motivētiem jauniešiem

Komentāri

Pēdējos gados bezdarbam jauniešu vidū ir tendence mazināties, taču tas joprojām ir augstākais starp Baltijas valstīm. Liela nozīme darba atrašanā esot mērķtiecībai. Praksē apstiprinājies, ka tie jaunieši, kas paši klauvējuši pie uzņēmumu durvīm, meklējot reālu darba pieredzi, pēc izglītības iegūšanas arī tiek pieņemti darbā.

Par jauniešiem tiek uzskatīta iedzīvotāju grupa vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Mērot valsts ekonomikas stāvokli, atsevišķi tiek mērīta arī nodarbinātība jauniešu vidū.

Latvijā jauniešu bezdarbs pēdējos gados samazinās, taču joprojām ir augstākais starp Baltijas valstīm – nedaudz virs 17%. Vienlaikus nodarbinātību šajā grupā mēra atšķirīgi – procents no tiem, kas nemācās un nevar atrast pastāvīgu darbu.

Ņemot vērā, ka jauniešu bezdarbs ir problēma visā Eiropas Savienībā, savulaik tika pieņemts lēmums to risināt finansiāli. Līdzekļus novirzot izglītības iestādēm, ekipējuma, uzņēmējiem motivējot tos strādāt.

Triju gadu laikā kādu no programmas iespējām izmantojis teju katrs desmitais jaunietis.

Praksē apstiprinājies, ka tie, kuri paši jau klauvējuši pie uzņēmumu durvīm, vēloties tajos gūt reālu pieredzi, pēc izglītības iegūšanas arī tiek pieņemti darbā.

Citiem vārdiem – pareiza izglītības virziena izvēle, mērķtiecība un mācību laikā izieta prakse ir galvenie atslēgvārdi, lai darba tirgū iekļautos.

Vienlaikus pētījumos secināts, ka Latvijā jau skolas laikā jauniešus vajadzētu iepazīstināt ar interesējošām jomām, kas ļautu daudz ātrāk atrast nākamās mācību iestādes.

Par visgrūtāk aizsniedzamajiem, problemātiskākajiem tiek atzīti jaunieši reģionos, bez izglītības, kuriem nav iespēju strādāt mazkvalificētu darbu.

Lasi vēl