Ķuze: Mazo ērgļu aizsardzības darbs Latvijā ir jāturpina

0 Komentāru

Latvijā paveikts nozīmīgs darbs mazo ērgļu aizsardzības uzlabošanā – mūsu valstī mājo aptuveni trešdaļa no visas Eiropas Savienības mazajiem ērgļiem, un darbs pie to aizsardzības ir jāturpina, par projekta vadītāja Jāņa Ķuzes pausto vēsta “900 sekundes”.

Jānis Ķuze, projekta vadītājs

“Mazo ērgļu aizsardzības darbs Latvijā ir jāturpina, un projekts tam ir ielicis labu pamatu. Izstrādātais sugas aizsardzības pasākumu plāns sniedz ieteikumus gan praktiskiem dzīvotņu aizsardzības pasākumiem, gan likumdošanas izmaiņām. Nelielais areāls, ziemošana citā kontinentā un ar migrāciju saistītais risks, skaita samazināšanās un ļoti intensīvā biotopu pārveidošana ligzdošanas rajonos 21. gs. sākumā, kā arī zemās ligzdošanas sekmes ierindo mazo ērgli Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājamo putnu sugu kategorijā, kura aizsardzībai un izpētei arī turpmāk vajadzēs pievērst pastiprinātu uzmanību.”

2021. gada septembrī noslēdzās Latvijas Dabas fonda īstenotais Eiropas Savienības LIFE programmas projekts “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā”, kas paveicis nozīmīgu darbu šīs sugas saglabāšanai. Latvijā mājo aptuveni trešā daļa no visas Eiropas Savienības mazajiem ērgļiem, tādēļ mūsu valsts ir ļoti svarīga sugas aizsardzībai visas Eiropas mērogā. Projekta piecu gadu īstenošanas laikā veikti nozīmīgi dzīvotņu atjaunošanas darbi, atrastas vairāk nekā 500 jaunas mazo ērgļu ligzdas, izveidoti vairāk nekā 400 mikroliegumi mazo ērgļu aizsardzībai, atjaunots mazo ērgļu sugas aizsardzības plāns.

Mikroliegumu veidošana projekta laikā arī radīja meža īpašnieku neizpratni un neapmierinātību par meža teritoriju izņemšanu no saimnieciskās aprites, nenodrošinot pienācīgas kompensācijas. Arī Latvijas Dabas fonds uzskata, ka kompensāciju sistēma Latvijā ir jāuzlabo, tāpēc rosināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) pievērst uzmanību šim jautājumam. VARAM tika izveidota darba grupa darbam ar kompensāciju jautājumu, kurā tika sagatavoti priekšlikumi sistēmas izmaiņām. Tiek sagaidīts, ka VARAM īstenos arī šo ieteikumu ieviešanu dzīvē un tādējādi atrisinās vienu no būtiskākajām problēmām, kas šobrīd apgrūtina efektīvas dabas aizsardzības sistēmas ieviešanu.

Projekta laikā eksperti ir konstatējuši, ka 10% no visām neaizsargātajām mazo ērgļu ligzdām ietekmē saimnieciskā darbība, daudzos gadījumos faktiski iznīcinot to dzīvotnes. Projektā laikā eksperti arī vairākkārt iesnieguši ziņojumus atbildīgajām institūcijām par nocirstām mazo ērgļu ligzdām, kā arī snieguši ieteikumus problēmas risināšanai.

Pārkatīts un apstiprināts arī mazo ērgļu sugas aizsardzības plāns, sagatavota zinātniska publikācija, uzstādītas mākslīgās ligzdas mazajiem ērgļiem, kā arī tapusi dokumentāla dabas filmas “Mazie ērgļi Latvijā”.

0 Komentāru