Kurā nozarē Latvijā visvairāk trūkst darba roku?

1 komentārs

Darba devēji nosaukuši pieprasītākās profesijas un ieteiktākās augstskolas. Šobrīd darba tirgū visvairāk nepieciešami speciālisti Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, kā arī mārketinga, finanšu un grāmatvedības jomā, bet ieteiktāko profesiju topa augšgalā ir – programmētājs.

Darba devēji veikuši plašu aptauju un secinājuši, ka jomas, kurās gadu no gada ir sarežģīti atrast zinošus un kvalificētus speciālistus, arī šoreiz nav mainījušās. Pārsvarā trūkst darbinieku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā.

Jaunieši šo situāciju darba tirgū arvien biežāk ņem vērā, izvēloties, kur studēt, un arvien lielāka interese ir par tehniskajām un inženierzinātnēm, tā atzīst Tehniskās universitātes prorektors.

Vienlaikus darba devēji šogad aktīvi sākuši akcentēt profesionālās izglītības kvalitāti, jo ikdienā saskaras ar problēmu, ka jaunieši, uzsākot darba gaitas, nespēj teorētiskās zināšanas izmantot praksē.

Savukārt augstskolas norāda, ka problēmas ir arī ar jauniešu zināšanu kvalitāti, beidzot vidusskolu. Bieži vien augstskolu pasniedzēji nevar pieķerties programmu apguvei, jo vispirms ir jāmāca pamatzināšanas. Tam piekrīt arī Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas padomes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš, norādot uz izglītības kvalitāti jau sākumskolā.

Ieteicamo studiju programmu un izglītības iestāžu tops tiek veidots jau sesto gadu, un Darba devēju ieteiktāko augstskolu topā šogad iekļuvusi Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Arī Biznesa augstskola Turība, Banku augstskola un Rīgas Stradiņa universitāte, tāpat augstskola RISEBA, Stokholmas ekonomikas augstskola, Vidzemes augstskola un Transporta un sakaru institūts.

Savukārt profesionālās izglītības jomā visvairāk ieteikumu saņemts par Rīgas Valsts tehnikumu, Rīgas tehnisko koledžu, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, Juridisko koledžu, Rīgas Celtniecības koledžu, Alberta koledžu, Latvijas kultūras koledžu, PIKC Ogres tehnikumu, PIKC “Priekuļu tehnikums” un Saldus tehnikumu.