Konstatē darba drošības pārkāpumus Rīgas ielu remontdarbu laikā

Komentāri

Rīgas ielu remontdarbi tiek pamatīgi kritizēti par to haotisko organizāciju, taču tagad sašutusi arī Valsts darba inspekcija par daudzajiem darba drošības pārkāpumiem remontdarbu laikā.

Lai arī to apjoms salīdzinājumā ar citiem gadiem pakāpeniski samazinās, tomēr situācija joprojām nav vērtējama kā apmierinoša un pārkāpumi konstatēti ikkatrā reidā.

Foto

Pēc mūsu iejaukšanās darbi Elizabetes ielas īslaicīgi pārtraukti, līdz sagādāti aizsarglīdzekļi.

Valsts darba inspekcijā akcentē, – būvbedrē ir dažādi riski gūt savainojumus. Turklāt šajā video, kuru LNT Ziņas fiksēja pagājušajā nedēļā, inspekcija saskata pārkāpumu par nenostiprinātu būvbedres malu.

 

Sergejs Krivnosovs
Valsts darba inspekcijas vecākais inspektors

Strādājot būvbedrē, no augšas kaut kas var iekrist, uzkrist, tai skaitā kaut kas no ekskavatora, vai kādi būvmateriāli uzkrīt, ja nav aizsargķiveres.

Vērtējot situāciju kopumā Rīgā un visā valstī, Valsts darba inspekciju visvairāk uztrauc tieši situācija ar uz ielām izraktajām būvbedrēm. Tās nav atbilstoši nostiprinātas vai nav nostiprinātas vispār. Laikā no 2011. līdz 2016. gadam šāda tipa pārkāpumos Latvijā bojā gājuši deviņi strādnieki.

 

Sergejs Krivnosovs
Valsts darba inspekcijas vecākais inspektors

Ja darbi tiek veikti steigā un nav pietiekami izpētīta tā grunts, un nav uzstādīti aizsargvairogi, tad var tā būvbedre iebrukt dažādu iemeslu dēļ. Var gūt smagas traumas, tai skaitā līdz pat letālam iznākumam.

Valsts darba inspekcija šovasar jau sākusi vairākas lietvedības par nedrošām būvbedrēm.

 

Inese Sūna
Valsts darba inspekcijas vadošā eksperte

Nobrūkot būvbedrēm, cilvēks visbiežāk iet bojā, ļoti grūti ir izglābt cilvēku, jo tas smagums, ar kādu zeme nogrūst, tā ir ļoti smaga, un cilvēki gūst smagas traumas un aiziet bojā.

Darba drošību uzraugošie inspektori šovasar devušies pārbaudīt ielu remontdarbus Rīgā vairāk nekā 20 reidos. Individuālo aizsarglīdzekļu – aizsargaustiņu, aizsargcimdu, respiratoru un speciālu apavu – nelietošana ir tipiskākais pārkāpums.

 

Inese Sūna
Valsts darba inspekcijas vadošā eksperte

Ja nelieto aizsardzības līdzekļus, pasliktinās darbinieka veselība, pasliktinās dzirde. Rodas ādas bojājumi. Ja tie ir respiratori, tad ieelpo putekļus un pasliktinās elpošanas ceļu stāvoklis, tie orgāni tiek bojāti.

Inspektorus pārsteidz pašu ielu remontstrādnieku nevērīgā attieksme pret savu drošību, ja pat viņu uzņēmums ir nodrošinājis šos aizsarglīdzekļus. Arī šis strādnieks sakās, – neesot vajadzīgs lietot aizsargbrilles.

Valsts darba inspekcija skaidro, – visbiežāk darba drošības pārkāpēji tiek cauri ar mutvārdu brīdinājumu, bet smagākos gadījumos ir darbu apturēšana un naudas sodi.

 

Lasi vēl