Konkursā meklē jauno Brīvdabas muzeja direktoru

3 komentāri
Konkursā meklē jauno Brīvdabas muzeja direktoru
DĀVIS ŪLANDS, F64

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi atklātu konkursu uz Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEBM) direktora amatu, piedāvājot mēnešalgu 2135 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Kā aģentūru LETA informēja KM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, konkurss izsludināts, lai nodrošinātu iespēju pārmaiņu vadību muzejā uzticēt darba tirgū rodamam konkurētspējīgākajam profesionālim.

Pretendentam ir jābūt akadēmiskajai vai otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs. Tiek sagaidīta vismaz divu gadu darba pieredze vadošā amatā, kas iegūta pagājušo piecu gadu laikā.

Nākamajam direktoram jābūt teicamām latviešu valodas un labām vismaz divu svešvalodu, ieskaitot angļu valodas, zināšanām.

No pretendenta sagaida labas zināšanas un izpratni par muzeja darbību un funkcijām. Nākamajam direktoram jāspēj sasniegt rezultātus, jāmāk vadīt komandu, jāpiemīt arī stratēģiskam redzējumam. Tāpat ir jāmāk veidot arī attiecības un tās uzturēt.

LEBM direktora amata pretendentiem būs jāiesniedz muzeja iepriekšējo trīs gadu darbības izvērtējums un turpmākās darbības attīstības piedāvājums pieciem gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi.

Atbilstoši likumdošanā noteiktajam LEBM direktora mēnešalga var sasniegt 2135 eiro pirms nodokļu nomaksas jeb 1506 eiro pēc nodokļu nomaksas atkarībā no amata kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska muzeja funkciju izpildei.

Pieteikumus uz LEBM direktora amatu iespējams nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi KM Dokumentu pārvaldības nodaļā, vai arī nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi “[email protected]” ar norādi “Pieteikums konkursam uz Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora amatu”. Pretendenti pieteikumus KM var iesniegt līdz 10.jūlijam.

Pretendenti tiks izvērtēti trīs konkursa kārtās – pretendentu atlasē, strukturētā intervijā un padziļinātā intervijā, kas ir prezentācija un pārrunas. Pieteikumus LEBM direktora amatam izvērtēs speciāli izveidota komisija, kā arī tās pieaicinātie eksperti.

Jau ziņots, ka pēc dienesta pārbaudes veikšanas muzejā un Latvijas Muzeju padomes iepazīstināšanas ar dienesta pārbaudes komisijas izdarītajiem slēdzieniem 29.aprīlī, ministrija izdeva rīkojumu, uzteicot darba līgumu līdzšinējai LEBM direktorei Ilze Millersonei.

3 komentāri